Górny Śląsk

 • Ślōnskŏ godka – przaśny folklor czy język regionalny?

  Author: Małgorzata Myśliwiec
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 99-120
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.05
  PDF: ppk/15/ppk1505.pdf

  In two national censuses, made in the years 2002 and 2011, Silesians emerged as the largest minority occurring in the territory of the Polish Republic. Those researches show also that Silesians are the largest group that use its own ethnolect in domestic relations. In 2002, belonging to that minority declared 173 153 persons, and the use of Silesian ethnolect in domestic relations: 56 643 people. In 2011, the membership of this group declared more than 800 000 people, and the use of regional language more than 500 000. The problem lies in the fact that the Polish state does not recognize the existence of this minority in legal terms. This in turn results in increase of tensions between the center and periphery.Therefore the main purpose of this paper is to show efforts of the Silesian minority for a legal empowerment of the group, in particular, shows most advanced activities for the statutory recognition of the Silesian ethnolect as a regional language.

 • Nowy wymiar edukacji regionalnej na Górnym Śląsku

  Author: Teresa Szymik
  Institution: doktorantka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 269-279
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.18
  PDF: em/11/em1118.pdf

  Celem tego opracowania jest próba przedstawienia zmian w zakresie edukacji regionalnej na Górnym Śląsku w kontekście edukacji międzykulturowej z uwzględnieniem aspektu doskonalenia kadry pedagogicznej w tym zakresie. Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania edukacji regionalnej w Polsce po okresie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego. Głównym obszarem rozważań staje się edukacja regionalna i jej rola w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Kluczową rolę w edukacji regionalnej odgrywają nauczyciele - regionaliści. Autorka zwraca uwagę na potrzebę doskonalenia nauczycieli w tym zakresie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart