government

 • The Government’s Policy in the Field of Hard Coal Mining Restructuration as an Element of Poland’s Energy Security

  Author: Małgorzata Kamola-Cieślik
  E-mail: m.k.kamola@wp.pl
  Institution: University of Szczecin (Poland)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 247-261
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017215
  PDF: ppsy/46-2/ppsy2017215.pdf

  Coal is the primary energy source affecting Poland’s energy security. It is because deposits of this raw material are available in Poland. Unlike natural gas or oil reserves, which are limited in the country. The high cost of extracting Polish coal in comparison with coal prices on the world market has made it necessary to adopt Polish mining to functioning in market economy conditions. The paper presents the evolution of Polish government policy towards the activity of coal mines in the years 1990–2015. This article aims to present government policy on restructuring coal mining after 2015 and showing its effects. The stages of consolidation of the power industry with the mining industry are shown. The above issues are presented in the context of the European Union’s energy and climate policy, paying particular attention to the share of renewable energy sources in the energy and fuel balance and the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere.

 • Teoria i praktyka funkcjonowania samorządności w Polsce po 1989 r.

  Author: Jarosław Och
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 175-184
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201414
  PDF: ksm/19/ksm201414.pdf

  In the process of political transformation, initiated the events of the Round Table in 1989. Important place and importance is given to issues of self-government. Political science literature suggests in this regard to the fact that one of the pillars of political transformation in Poland was the transition from a monopoly of the central government to local government. Local government reform introduced by the Act of 1990 8. III. Introduced a new system of local government. Local government has become the authority of the local community and gave her the right to self-determination of its underlying decisions of political, economic and social. Breaking the monopoly of local government reform and the state Democratic Party has introduced local government model, derived from the local community and serving the public administrative functions under the permanent control of the representatives of the local community.

 • The System of Government under the Small Constitution of 1919

  Author: Krzysztof Prokop
  E-mail: krzysztof.prokop@uph.edu.pl
  Institution: University of Natural Sciences and Humanities
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3447-4592
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 55-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.04
  PDF: ppk/46/ppk4604.pdf

  The subject of the article is to identify factors and conditions that determined the system of government of the IInd Republic of Poland under the Small Constitution of 1919. This act served as a temporary constitution until the March Constitution of 1921 came into force, which happened completely only at the end of 1922. Under the Small Constitution there has been made an attempt to introduce the system of supremacy of the parliament. It turned out to be impossible because of high authority of the head of state – Józef Piłsudski, who also served as the Commander-in-Chief. Therefore, the system of balance between the Legislative Sejm and the Chief of State was shaped in the political practice.

 • Political ministerial responsibility in Greece and Italy

  Author: Małgorzata Lorencka
  E-mail: malgorzata.lorencka@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-7083-9923
  Author: Marianthi Kalyviotou
  E-mail: m.kaliviotou@parliament.gr
  Institution: Hellenic Parliament
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0376-4121
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 113-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.06
  PDF: ppk/47/ppk4706.pdf

  The paper briefly reviews what is encompassed in the term ministerial responsibility in Italian and Hellenic constitutional system. In this respect, the paper seeks to define the key concept of political ministerial responsibility, and also the distinction between collective and individual ministerial responsibility in the frame of the Hellenic and Italian parliamentary system. It then presents an overview of the substantive and procedural rules on such responsibility found in the Constitution of Greece, Constitution of Italy, Hellenic Parliament’s Standing Orders, Italian Parliament’s Order. This is followed by an assessment of basic concerns related to the actual application of the institution of ministerial responsibility. In conclusion, the paper presents some normative reflections on the issue.

 • Polityka bezpieczeństwa publicznego w działaniach rządu Beaty Szydło

  Author: Marcin Kulas
  Institution: Uniwersyt Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-3191-8618
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 21-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201902
  PDF: ksm/24/ksm201902.pdf

  Safety is a basic need for both individuals and state organizations. Prawo i Sprawiedliwość is a political party that often declares providing public security. The aim of this article is to identify solutions concerning public security implemented by the government of Prime Minister Beata Szydło. In the paper, the author analyzes declarations regarding the provision of public security contained in the 2014 political agenda of Prawo i Sprawiedliwość, and their implementation after the seizure of power by the above-mentioned political party in 2015.

 • Roman Rybarski o ustroju politycznym w latach 1918-1926

  Author: Jan Waskan
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9321-9196
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 76-88
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201906
  PDF: cip/17/cip1706.pdf

  Roman Franciszek Rybarski (1887-1942) należał do wybitnych teoretyków i działaczy Narodowej Demokracji. Pozostawił szereg prac z zakresu ekonomii, prawa i polityki. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują Naród, jednostka i klasa oraz Siła i prawo. Był prezesem Klubu Narodowego w Sejmie w latach 1928-1935 oraz przywódcą frakcji liberalnej zwanej grupą „starych” lub „profesorską” w Stronnictwie Narodowym. W artykule przedstawiono jego poglądy dotyczące problematyki ustrojowej. W pierwszym okresie istnienia niepodległej Rzeczypospolitej do 1922 r. Rybarski zdecydowanie opowiada się za ustrojem demokracji parlamentarnej i ideą państwa narodowego. Wybory 1922 r. i porażka w Zgromadzeniu Narodowym przy wyborze prezydenta Gabriela Narutowicza oraz tragiczne skutki jego śmierci powodują, że Rybarski, jak i inni działacze endeccy, dostrzegają że do niedawna tak bliski im parlamentaryzm staje się zgubny dla Polski. Rozpoczyna się jego krytyka, Rybarski podkreślał, że konstytucja doprowadza do krańcowości i absurdu zasadę rządów parlamentarnych. Niezadowolenie przeniosło się na wszystkie klasy i warstwy. Domagano się zmian, które stawały się koniecznością chwili.

 • Polityka historyczna w zróżnicowanym społeczeństwie

  Author: Radosław Zenderowski
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
  Author: Krzysztof Cebul
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5040-8384
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 103-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.04
  PDF: em/13/em1304.pdf

  Celem artykułu jest podjęcie refleksji dotyczącej uwarunkowań (możliwości i ograniczeń) realizacji przez podmioty państwowe polityki historycznej w zróżnicowanym społeczeństwie - w warunkach liberalnej demokracji. Tak zarysowane zadanie wymaga w pierwszej kolejności wskazania kreatorów oraz pola znaczeniowego terminu „polityka historyczna”, a także możliwych (dostępnych) sposobów, którymi może być ona realizowana. Ze względu na objętość artykułu będzie to jedynie próba zasygnalizowania pewnych, w przekonaniu autorów istotnych dla tytułowej problematyki, zagadnień mogących stanowić przyczynek do dalszych badań.

 • Selected Pro-Turnout Initiatives of Province Self-Governments on the Example of the Second Round of Presidential Elections in Poland in 2020

  Author: Karol Piękoś
  E-mail: karol.piekos@yahoo.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4545-5909
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 215-223
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.17
  PDF: ppk/58/ppk5817.pdf

  The presidential election campaign in Poland in 2020 was unique due to the epidemic caused by SARS-CoV-2. A high level of attendance during the presidential election, influenced by the pro-turnout initiatives, was achieved. The article analyzes selected activities aimed at achieving a high level of attendance, the beneficiaries of which were local governments.

 • Rządowy proces legislacyjny jako dowód fikcyjności podziału władz w Polsce

  Author: Robert Radek
  E-mail: robert.radek@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1674-6600
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 101-113
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.07
  PDF: ppk/63/ppk6307.pdf

  The government legislative process as proof of the fictitious division of powers in Poland

  The article is devoted to the analysis of the government’s legislative process in the context of Poland’s political regime conditions. The purpose of this article is to draw attention to the specifics of the government’s legislative process and explain its significant drawbacks. The author tries to show that the transparency of the legislation has been disturbed and that, in this context, there is a deformation of the separation of powers. Government and parliamentary centres interpenetrate each other, and the observed functional unity of the executive and legislative authorities, which proves a secure management method, causes the prevailing legislative discourse to be illusory essentially. It does not strengthen the quality of the law being created in Poland. Unfortunately, the observation of negative phenomena after the 2015 elections confirms these trends.

 • Skrócenie kadencji Sejmu RP w 2007 r. - nowy rozdział w polskiej polityce

  Author: Piotr Steczkowski
  E-mail: psteczkowski@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5082-7757
  Author: Damian Wicherek
  E-mail: dwicherek@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 115-122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.08
  PDF: ppk/63/ppk6308.pdf

  Shortening the term of the Polish Sejm in 2007

  The purpose of this paper was to analyze the regulations contained in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (The Constitution of the Republic of Poland) concerning the shortening of the term of parliament. The paper discusses the political reasons for which such a decision was made during the 5th term of the Polish Sejm (2005–2007) and the effects it had on the Polish political scene in later years.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart