grandparents

 • Oddziaływania socjalizacyjno-wychowawcze dziadków w rodzinie i ich znaczenie w życiu młodych ludzi

  Author: Katarzyna Jas
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 244-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
  PDF: em/4/em415.pdf

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

 • Rodzina jako miejsce kontaktów międzypokoleniowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego

  Author: Katarzyna Jas
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 180-193
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.12
  PDF: em/11/em1112.pdf

  Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie przypisują młodzi ludzie oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju relacji międzygeneracyjnych autorka odwołuje się do wyników badań zespołowych przeprowadzonych na pograniczu polsko-czeskim. Środowisko rodzinne stanowi najważniejszą przestrzeń, w której żyje człowiek, uczestnicząc w jej przetrwaniu, zachowaniu ciągłości i rozwoju. Za Robertem Mertonem autorka przyjmuje rozumienie rodziny jako najważniejszego pasma transmisyjnego, służącego przekazywaniu wzorców kulturowych następnemu pokoleniu.

 • Bambini testedure, adolescenti extraterrestri e nonni ciliegi. Un viaggio metafo-rico tra le infanzie di alcuni scrittori italiani contemporanei di letteratura per l’infanzia

  Author: Barbara De Serio
  E-mail: barbara.deserio@unifg.it
  Institution: Università di Foggia
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 49-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2016.07.03
  PDF: iw/07/iw703.pdf

  HARD-HEADED CHILDREN, EXTRATERRESTRIAL ADOLESCENTS, AND CHERRY - TREE GRANDPARENTS: A METAPHORICAL VOYAGE THROUGH THE CHILDHOODS OF SOME CONTEMPORARY ITALIAN AUTHORS OF CHILDREN’S LITERATURE

  this contribution retraces the subjects of some novels by contemporary Italian writers of children’s literature. the novels were chosen amongst those that seem to best represent “good literature” that is able to build critical and creative readers and that is inclined to shape its own depiction of reality and to move in a utopian way towards the research. It is a literature that teaches children how to face life’s problems and find the right key to change the world in a democratic direction. the model of “nonconformist” literature to which this contribution refers looks at the epistemological model of Gianni Rodari and the fantastic creativity he uses to tell children about reality without restriction or censure. Rodari’s model has been recovered by many contemporary children’s literature writers, such as Donatella ziliotto, Angela Nanetti, Bianca Pitzorno and Giusy Quarenghi. these authors are taken into account within this article for their ability to see literature as a tool for growth and a support for a child’s identity construction, with particular regard to gender identity, which today is still the focus of stereotypes and cultural conditioning that often weaken the development of children, negating their need to freely respond to their personal attitudes. A fundamental role in a child’s growth is played by grandparents, to whom some of these novels are addressed, as mediators amongst different generations and who are able to support children and young adults in the process of reconstructing their past and planning their future.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart