hinduism

 • O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

  Author: Kornel Bielawski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 111-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
  PDF: cip/15/cip1506.pdf

  Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

 • Szafranizacja Indii? Hindutwa w rządach Narendry Modiego w latach 2014-2021

  Author: Tomasz Okraska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2794-7811
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 131-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223307
  PDF: npw/33/npw3307.pdf

  Saffronization of India? Hindutwa ideology in the rule of Narendra Modi in 2014-2021

  In the era of Narendra Modi’s rule in India, we are dealing with a significant increase in the importance of Hinduva. This applies not only to the rhetoric and practice of goverment’s actions, but also to the general change of the socio-political climate. It can be said about the transition of the said ideology to the Indian mainstream. In turn, the most important threads related to the interpretation of Hinduva are distrust towards the followers of Islam and the desire to subordinate them to the Hindu majority. From this conviction and electoral calculation follow further anti-Muslim actions, whether taken directly by Modi’s government, or approved by it, or at least not blocked. The situation of Indian Muslims has deteriorated significantly in so many fields since 2014 that the use of “saffronization of India” to illustrate this phenomenon seems appropriate. It means glorifying the role of the followers of the Hindu religion in India, while diminishing the importance of other religious groups, especially in the historical context.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart