history

 • Przeszłość, pamięć, wojna: powracające spojrzenia

  Author: Piotr Zwierzchowski
  E-mail: piotr.zwierzchowski@ukw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1770-777X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 112-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.08
  PDF: kie/125/kie12508.pdf

  W niniejszym tekście porównuję kilka filmów z lat 60. oraz przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku: Jak być kochaną (1962) Wojciecha Jerzego Hasa i Joannę (2010) Feliksa Falka, Echa (1964) Stanisława Różewicza i Kreta (2010) Rafaela Lewandowskiego oraz Na melinę (1965) Różewicza i Obławę (2012) Marcina Krzyształowicza. Filmy te równie wiele dzieli, jak łączy. Niemniej jednak podobieństwa wydają się zbyt istotne, by przejść obok nich obojętnie. Nie tyle wojna czy lustracja są ich tematem, ile ludzie postawieni w niecodziennej sytuacji, ich wybory, postawy, dylematy, ale i miłości. W każdym razie w żadnym z nich wojna nie jest powodem do dumy czy chwały, niezależnie od tego, czy kończy się zwycięstwem, czy staje się przyczyną heroicznych zmagań i cierpień. Mimo upływu lat i różnych kontekstów dostrzegam w nich te same problemy, postawy, dyskurs wartości, rozwiązania ideowe i dramaturgiczne, ale też odrębność wobec dominujących wizerunków pamięci, przeszłości i wojny. Dzięki temu mogę zadać pytanie o status relacji między dawnym i nowym polskim kinem, skupić się na sensie pewnych prawidłowości bądź znaczeniu powtórzeń. Wszystkie te filmy łączy nieoczywistość, brak wiary w jednoznaczne odpowiedzi, używając pewnego uogólnienia - przełamanie stereotypów funkcjonujących w polskim myśleniu o przeszłości, pamięci i wojnie. Powrót do tych samych tematów, sposobów ujęcia, wątpliwości, porządku aksjologicznego nie oznacza prostej kontynuacji czy nawiązań, mających podkreślić odwołanie do klasyki polskiego kina. Nowe filmy stanowią raczej dowód na to, że kolejni twórcy poszukują odpowiedzi na uniwersalne pytania. Nie pozwalają kulturze zamknąć się w gotowych schematach.

 • Wpływ unii personalnej z Saksonią na funkcjonowanie systemu parlamentarnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Author: Michał Zwierzykowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6419-3222
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 98-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200106
  PDF: hso/24/hso2406.pdf

  This article attempts to provide answers to several research questions related to the consequences of representatives of the House of Wettin ruling the Polish-Lithuanian Commonwealth to the country’s state organisation, with special emphasis placed on its parliamentary system.

 • Neoosmańska polityka w Bośni i Hercegowinie i jej wpływ na stosunki etniczne w kraju

  Author: Katarzyna Wasiak
  E-mail: katarzynawasiak1993@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 92-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020207
  PDF: so/18/so1807.pdf

  Neo-Ottomanism Policy in Bosnia and Herzegovina and Its Impact on Ethnic Relations in the Country

  Turkish foreign policy for many years has been based on the concept of strategic depth formulated by Ahmet Davutoğlu. Nowadays, the concept remains a base of Turkish softpower diplomacy addressed to many countries, including Bosnia and Herzegovina. The main sources of the foreign policy are the traditional historical experiences of the Ottoman empire and islamic culture. This article analyzes the Turkish softpower diplomacy in Bosnia and Herzegovina. Nowadays, Turkey is focusing on the Ottoman past, as well as on the events of the 1990s: the civil war and genocide. By This way Ankara is gaining just Bosnian-muslim community support. The main question is why Turkey is leading the foreign policy in such a way? And what impact does this have on Bosnian contemporary ethnic relations?

 • Sullo sfondo del Futurismo: tempo e “malattia storica” di Friedrich Nietzsche e relativi esiti in Giovanni Papini

  Author: Francesco Di Rosa
  E-mail: fran.dirosa@libero.it
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 69-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2016.07.04
  PDF: iw/07/iw704.pdf

  IN THE CONTEXT OF FUTURISM: FRIEDRICH NIETZSCHE’S TIME AND “HISTORICAL SICKNESS” AND THEIR OUTCOME IN GIOVANNI PAPINI

  Within Futurism, a critical concept is formed of the past, of history in general, and of the way in which history is lived in the present, along with its harmful consequences, as it becomes an excuse to avoid progress by constantly looking back at the past. this is an idea that is exemplified well by Giovanni Papini in his Discorso di Roma. Contro Roma e contro Benedetto Croce. However, the past and history as “sickness” had already been analysed by Friedrich Nietzsche in On the Use and Abuse of History for Life. In the early years of the 20th century, the German philosopher established his presence within Italian culture thanks to the authors of the literary journal Leonardo, and Papini in particular. these intellectuals not only wrote about Nietzsche in their magazine, but they also tried to make use of Nietzche’s thought. From a Futurist perspective, the connection between the two authors has to do primarily with the criticism of history and the past. However, the Röcken-born philosopher focuses on both the abuse and use of the historical past, while Papini carries this idea to extremes by stressing only the abuse that comes from it, therefore condemning it tout court. By doing this, the tuscan intellectual, shortly after adhering to Futurism, follows the guidelines imposed by the avant-garde movement and expresses the fiery magnitude of his thought, aimed at the destruction of the past in all its forms to make way for the long-denied future.

 • Konieczna lekcja uświadomienia historycznego młodzieży. Narodowa tradycja i współczesność

  Author: Barbara Kubis
  Institution: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Opole
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 243-257
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/acno2020108
  PDF: acno/9/acno202008.pdf

  A much needed history awareness lesson for students. National tradition and the present day

  This article focuses on the reflections from the period of lockdown and the risks brought by Covid-19 during Spring 2020. History is one of the key subjects that have a significant impact on the shaping of attitudes in a society, as well setting goals for the future, as well as the young. Historians teach how to interpret the past, important facts and essential universal values, and creativity in the pursuit of knowledge. The school education system should be open and implement a model based on showcasing different views and social phenomena. This is where the teachers and history lessons focus their efforts and work towards that common goal. The school education system allows the use of various sources of knowledge, teaching how to critically assess its content. It allows you to step beyond the textbook and support the formation of social awareness in the young generation.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart