imigracja

 • Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3543-571X
  Author: Jarosław Ślęzak
  Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3295-1631
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 178-186
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201913
  PDF: cip/17/cip1713.pdf

  W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

 • Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracji migrantów

  Author: Robert Bartłomiejski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Dorota Kowalewska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 110-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.07
  PDF: apsp/70/apsp7007.pdf

  Celem artykułu jest określenie specyfiki problemu imigracji zarobkowej do Polski do 2020 roku. Autorzy poświęcą uwagę aspektowi budowania strategii integracji imigrantów zarobkowych. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza, mówiąca o tym, że specyfika imigracji zarobkowej do Polski sprzyja adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. W tekście dokonano charakterystyki tej specyfiki. Adaptacja imigrantów w Polsce nie jest jedyną właściwą drogą ich integracji. Optymalny model integracji powinien być pochodną przynajmniej trzech czynników: 1) przyjęcia przez władze państwa właściwego, wariantowego modelu integracji społecznej, popartego konsekwentną polityką migracyjną, 2) postawy, jaką przyjmują imigranci wobec praktyk, norm, wartości i wzorów kulturowych społeczeństwa przyjmującego oraz 3) postawy społeczeństwa przyjmującego wobec obcych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart