imigranci

 • Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
  PDF: cip/16/cip1605.pdf

  Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

 • Polityka migracyjna Republiki Włoskiej

  Author: Marek Podraza
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2889-1277
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 215-231
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.16
  PDF: ppk/65/ppk6516.pdf

  Italian Migration Policy

  Italy, due to it is geographical location, is extremely exposed to migratory movements. Over the past few decades, the Republic has undergone a far-reaching transformation from sending to receiving country. A country in which a migration policy practically did not exist had to build it from scratch quite quickly, which was associated with many of its disadvantages, reformed over time. A breakthrough moment was the migration crisis initiated in 2011 and caused by the Arab Spring in North Africa. It was a real test not only for the Italian migration policy, but in retrospect also for the entire European Union, where, unfortunately, there was no enough solidarity.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart