immigrants

 • Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
  PDF: cip/16/cip1605.pdf

  Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

 • Rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji międzykulturowej w osiągnięciu sukcesu zawodowego polskich emigrantów

  Author: Mariusz Korczyński
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 185-199
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.12
  PDF: em/7/em712.pdf

  Inteligencja emocjonalna, jako jedna z ważniejszych kompetencji międzykulturowych, ma istotne znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczuciem spełnienia się w życiu. Wpływając na umiejętność realizacji wyznaczonych sobie celów, jest szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie zawodowym. Celem badań była próba ukazania związków między jedną z węzłowych kompetencji międzykulturowych, jaką jest „inteligencja emocjonalna” Polaków w Anglii, a ich sukcesem zawodowym. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankietową. Analizie poddano 114 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, tylko tych osób, które jednoznacznie zadeklarowały osiągnięcie sukcesu zawodowego lub też nie. Badania wykazały, że we wszystkich szczegółowych kompetencjach składających się na węzłową kompetencję – „inteligencję emocjonalną” takich jak: elastyczność interpersonalna, empatia, radzenie sobie z uczuciami oraz adaptacja i elastyczność zachowań, wyniki na poziomie istotnie wyższym uzyskały osoby badane, które charakteryzowały się poczuciem osiągnięcia sukcesu zawodowego. Zatem można przyjąć, że wysoki poziom przyswojenia powyższych szczegółowych kompetencji stanowi swoistą determinantę sukcesu zawodowego na obczyźnie.

 • Postrzeganie imigrantów w aspekcie afektywnym przez studentów pedagogiki w perspektywie ich przyszłej pracy zawodowej

  Author: Marzena Okrasa
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2306-5726
  Author: Katarzyna Dąbrowska-Żmuda
  Institution: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 94-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.06
  PDF: kie/129/kie12906.pdf

  The article is an attempt to define the attitudes of students of pedagogy studies towards immigrants in the aspect of the emotional attitude manifested. In the near future these students will decide on the educational process and consequently on the quality of social functioning. The quality of their activities depends not only on their level of knowledge, but also on their attitude towards the social processes. To achieve the research goal, a diagnostic survey method with a survey technique based on semantic differential was used. The research proved that the surveyed students show a neutral attitude towards immigrants. Such an attitude may indicate indecisiveness and lack of acceptance, which undoubtedly may be closer to a negative attitude. The research also indicates an urgent need for intercultural education.

 • Polityka migracyjna Republiki Włoskiej

  Author: Marek Podraza
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2889-1277
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 215-231
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.16
  PDF: ppk/65/ppk6516.pdf

  Italian Migration Policy

  Italy, due to it is geographical location, is extremely exposed to migratory movements. Over the past few decades, the Republic has undergone a far-reaching transformation from sending to receiving country. A country in which a migration policy practically did not exist had to build it from scratch quite quickly, which was associated with many of its disadvantages, reformed over time. A breakthrough moment was the migration crisis initiated in 2011 and caused by the Arab Spring in North Africa. It was a real test not only for the Italian migration policy, but in retrospect also for the entire European Union, where, unfortunately, there was no enough solidarity.

 • Uwarunkowania imigrantów i uchodźców na Ukrainie od 1991 do 2013 r.

  Author: Kamil Pietrasik
  Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
  ORCID: https//orcid.org/0000-0002-8579-0659
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 65-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220204
  PDF: ksm/34/ksm3404.pdf

  Situation of immigrants and refugees in Ukraine from 1991 to 2013

  The author shows the history of the immigration system and refugees in Ukraine. The discussed period of 1991–2013 is not accidental and is quite important in the process of shaping the rights of immigrants and refugees.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart