immunitet

 • Odpowiedzialność Prezydenta za wykroczenia

  Author: Kamil Dąbrowski
  E-mail: kamil.dabrowski@wpiaus.pl
  Institution: Uniwersytet Szcześciński
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 109-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.05
  PDF: ppk/35/ppk3505.pdf

  The article discusses the scope of legal responsibility on the part of The President of the Republic of Poland. The lack of precise legal regulations concerning the matter in question leads to the following conclusion: taking into consideration the present prohibitionof implicit immunity the President of the Republic of Poland ought to share the same realm of legal responsibility as do other Polish citizens. Yet, due to the apparent dangers inherent in the execution of the legal responsibility the author proposes for the jurisdiction in question to be under the supervision of the State Tribunal. The author’s argument is founded on the present legal order as well as in numerous functional and language oriented factors. As a consequence, the author claims “the offense” as defined in the 145th article of the Constitution is in reality a general notion for criminal responsibility.

 • Ewolucja Parlamentu Europejskiego jako instytucji w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz status jego członków – wybrane zagadnienia

  Author: Agnieszka Marczyńska
  E-mail: marczynska.aga@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 133-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
  PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

  Artykuł przedstawia ewolucję Parlamentu Europejskiego od początku jego kształtowania się jako instytucji Unii Europejskiej. PE zaczął się tworzyć już w 1949 r. na sku- tek przemian jakie następowały w wyniku powstawania Europejskich Wspólnot. Jego pierwowzorem było Zgromadzenie Konsultacyjne Rady Europy, które zostało powołane w 1949 r. Ponadto, jego początków upatruje się w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 r., na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Status deputowanych do Parlamentu Europejskiego wyznaczony jest mocą postanowień, Decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakie od początku tworzenia się PE, następowały w ustawodawstwie UE, w odniesieniu do samego PE, oraz jak ustawodawstwo to ukształtowało mandat jego członków. Podstawową tezą przedmiotowego artykułu jest, jak wyglądał proces ewolucji PE na przestrzeni lat, jak zmieniała się jego pozycja w systemie instytucjonalnym UE oraz jak z biegiem lat regulowano kwestię mandatu i statusu jego deputowanych. Artykuł stanowi o ewolucyjnej pozycji ustrojowej PE oraz statusie jego członków. Analiza dotyczy kilku wybranych problemów związanych z kształtowaniem się w ustawodawstwie UE, instytucji wolnego mandatu posła do PE, na przestrzeni lat.

 • Ochrona prawna parlamentarzysty – uwagi de lege lata

  Author: Małgorzata Grzesik-Kulesza
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 29-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.02
  PDF: ppk/09/ppk902.pdf

  Legal protection of the polish Parliament members’ includes material, formal and personal immunity. The material immunity guarantees that deputies mustn’t be called to account for their activity which is a part of their seats in the Parliament. The formal immunity prohibits instituting legal proceedings against a deputy without the Parliament’s agreement. The personal immunity means a prohibit of deputies’ detention and arresting without the Parliament’s agreement. A wide range of legal protection of the polish Parliament members’ guarantees them free and independent representative activity. An aim of these privileges is an assurance of independence and autonomy of the polish Parliament. It is important to remember that in accordance with the present legislatives deputy’s immunity mustn’t be treated as a privilege that guarantees impunity and relieving deputies’ of criminal responsibility

 • Scope of Immunity of Members of the Bundestag – A Case Study of a Bundestag Member, Mr. Pofalla

  Author: Kamila M. Bezubik
  E-mail: kamila.bezubik@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w BIałymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2572-334X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 141-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.11
  PDF: ppk/52/ppk5211.pdf

  Members of the Bundestag enjoy parliamentary immunity under the Basic Law. The mem- ber may be held liable or arrested for an offense punishable by criminal law only if the Bundestag permits it and waives the member’s immunity, unless the member is caught red-handed or on the following day. Since the majority rule also applies here, the deci- sion to waive immunity is decided by the governing majority. This raises the question, especially on the part of members of individual opposition parties, to what principles the Bundestag is subject to when deciding whether or not to waive the immunity of a mem- ber of the Bundestag. The Bundestag’s reservation of permission (Genehmigungsvorbe- halt) to conduct criminal proceedings according with the jurisprudence of the Federal Constitutional Court serves primarily the benefit of the parliament as a whole. The sub- jective rights of members of the Bundestag to certain conduct of the Bundestag cannot be derived directly from the Article 46 (2) of the Basic Law. However, pursuant to the second paragraph of Article 46 in conjunction with the second sentence of the Article 38 (1) of the Basic Law, a member of the Bundestag may demand that the Bundestag, deciding whether or not to waive his or her immunity, not be guided by unreasonable and arbitrary motives.

 • Immunitety nieoczywiste – uwagi na gruncie polskich regulacji prawnofinansowych

  Author: Joanna M. Salachna
  E-mail: jsalachna@pwsip.edu.pl
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5748-0170
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 145-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.09
  PDF: ppk/53/ppk5309.pdf

  Immunity (parliamentary, judicial or vested in other persons performing important public functions) seems to be an indispensable institution in legal systems of democratic countries. However, notwithstanding the legal regulations on immunity(s) in given conditions (regulations on immunity expressis verbis), there are also legal provisions which indirectly exempt people who perform certain public functions from liability or create a situation where they cannot be held liable. This study is devoted to such unobvious immunities in Polish law. The analysis is limited to the sphere of financial law due to the functions, role and significance of public financial decisions and their effects. Recognizing that finances are „nerves of the state”, tolerance (non-sanctioning) in this sphere of undesirable behavior requires analysis, especially in the context of the principles of proper management of public funds.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart