integracja europejska

 • Rola Kosowa w brytyjskiej polityce zagranicznej po rozpadzie Jugosławii

  Author: Bartłomiej H. Toszek
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 134–148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.08
  PDF: apsp/50/apsp5008.pdf

  Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

 • ROLA HAROLDA MACMILLANA W PRACACH ZGROMADZENIA RADY EUROPY W LATACH 1949–1951

  Author: MAREK MIKOŁAJCZYK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 222-242
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160210
  PDF: hso/11/hso1110.pdf

  European issues were obviously very close to Harold Macmillan’s heart from the beginning of his political path, which goes back to 1924. This paper looks at the activities of Harold Macmillan in the Assembly of the Council of Europe between 1949 and 1951 and discusses his views on European cooperation.

 • Problemy językowe Unii Europejskiej. Między idealizmem założeń, utylitaryzmem rozwiązań, a potrzebą komunikatywności prawa. Cz. I

  Author: Witold Sobczak
  E-mail: witoldsobczak@wp.pl
  Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8617-0905
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 317-341
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.17
  PDF: ppk/54/ppk5417.pdf

  The presented text is the first part of a broader study dedicated to linguistic issues in the constitutional aspect with reference to the territory of the Republic of Poland and the Eu- ropean Union. Linguistic issues, issues of the official language disappear from the per- spective of constitutionalists and researchers dealing with European Union law. Howev- er, this is an important problem, given that the interpretation of legal norms is primarily a linguistic interpretation. The text deals with the issue of the official language in Poland, considering it in the constitutional aspect and in specific laws, especially in the law on the Polish language. The concepts of the state language, preferred in the interwar period, were considered. It has been pointed out that language is an element of identity. It caus- es problems in the area of the European Union. an attempt to solve them was the Euro- pean Charter of Regional or Minority Languages. The article discusses the regulations on official languages, addressing the issue of the status of official and working languag- es. Due to the nature of the considerations taken in the text, their meaning, the complex- ity of the problem, the content of the article is divided into two parts.

 • Joining the Economic and Monetary Union and Amending the Constitution of the Republic of Poland

  Author: Szymon Pawłowski
  Institution: University of Cardinal Stefan Wyszyński
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 36-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.03
  PDF: apsp/67/apsp6703.pdf

  The purpose of the article is to present a proposal to amend the Basic Law and to indicate its close connection with the nature of the political (system) decision. The amendment to the Basic Law may be extended or limited. Possible legal constructions were carried out in the article. This would determine the conditions of Poland’s participation in the euro area, which are acceptable from the Polish constitution’s point of view.

 • Problemy językowe Unii Europejskiej. Między idealizmem założeń, utylitaryzmem rozwiązań, a potrzebą komunikatywności prawa. Cz. II

  Author: Witold Sobczak
  E-mail: witoldsobczak@wp.pl
  Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8617-0905
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 191-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.12
  PDF: ppk/59/ppk5912.pdf

  This article is the second part of the considerations regarding language issues in the constitutional aspect with reference to the territory of the Republic of Poland and the European Union. The issues of linguistic interpretation in the practice of the European Court of Justice, as well as issues relating to language interpretation in the proceedings before the Court of Justice of the EU, draw attention to the content of the Treaty on the Functioning of the European Union and the consequences thereof. The problem of the status of semi-official (additional) languages has been pointed out. The author analyses normative acts referring to this issue and the language problems that occure in the proceedings before the Court of Justice of the European Union. The summary points out the financial aspect resulting from the fact that Europe does not have a language which the entire population of the Union would identify with, stressing the difficulties that will arise after the expected departure from the European Union by the United Kingdom.

 • The Role of the European Parliament in the Process of Multi-level Governance: The Case of the West Balkans States

  Author: Artur Staszczyk
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 136-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.08
  PDF: apsp/44/apsp4408.pdf

  This article addresses the problem of the EP’s role in the process of multi-level governance illustrated with the example of EU expansion policy through the accession of the West Balkan states. As an effect of the European integration process, resulting in the transfer of decision-making competences from the state level to the transnational level, nation-states have lost their monopolistic position in the European decision-making process. This has enabled the formation of multi-level political system within the EU. Within the system, there is a multi-level governance model, with the EP as its crucial element. This article reveals an important role of the EP as a transnational decision-making centre, which with its specific competences (giving consent to the accession of a country to the EU, giving consent to sign international agreements crucial for the integration process, budget rights, co-decisions on the form of the EU law with an ordinary law making procedure) considerably forms the policy of the EU in relation to the Balkan countries. The explanation of the policy’s functioning and its outcomes are based on the concept of multi-level governance, which is analyzed herein in depth.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart