intercultural relations

 • Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym

  Author: Leszek Korporowicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 32-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.02
  PDF: em/9/em902.pdf

  Zasadniczym celem artykułu jest nakreślenie odmienności ontologicznych, funkcjonalnych i aksjologicznych różnorodnych podmiotów bezpieczeństwa, a tym samym szerokiego zakresu jego definicji, która respektować musi co najmniej dwa dopełniające się kryteria, a więc kogo i w jaki sposób definicja ta dotyczy. Istotnym zadaniem tekstu jest także wskazanie na przyczyny zainteresowania problematyką bezpieczeństwa kulturowego w coraz bardziej wielokulturowym, hybrydalnym i płynnym świecie transformacji społecznych epoki postglobalnej, która bynajmniej nie prowadzi do kulturowej unifikacji społeczności i narodów, a wręcz odwrotnie – do wielowymiarowej ich dywersyfikacji. W analizie atrybutów, fenomenów oraz wyzwań bezpieczeństwa kulturowego przywołana zostaje ponad sześćsetletnia i zapomniana tradycja polskiej szkoły prawa międzynarodowego z początku XV wieku, która powstała na bazie koncepcji prawa narodów Pawła Włodkowica, rektora Akademii Krakowskiej i jednego z najwybitniejszych myślicieli polskiej myśli społecznej w wielokulturowej epoce Rzeczpospolitej doby Jagiellonów. Powstałe wówczas koncepcje mogą być inspiracją aksjologii bezpieczeństwa kulturowego odróżnionego od kultury bezpieczeństwa oraz budować międzykulturową perspektywę zrównoważonego modelu relacji osób, grup i organizacji jako konstruktu generującego bezpieczeństwo kulturowe we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i kulturowej współczesnego świata, wyznaczając rolę, jaką spełniać mają w nim refleksja akademicka, edukacja międzykulturowa i aksjologia zrównoważonego rozwoju.

 • Poland’s Cultural Relations with Middle-Eastern Arab Countries

  Author: Jacek Knopek
  E-mail: jknopek@wp.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9878-5808
  Author: Zbigniew Danielewicz
  E-mail: zbigniew.danielewicz@tu.koszalin.pl
  Institution: Koszalin University of Technology (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1782-6875
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 32-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020103
  PDF: ppsy/49-1/ppsy2020103.pdf

  The article takes up the subject of Poland’s cultural relations with some Middle Eastern Arab countries, i.e. with Iraq, Jordan, Syria and Palestine in particular. It has been done in historical perspective, analyzing development of the connections, the determinants influencing the course of changes, and political events and processes that have been strengthening or weakening the ties. Despite the long geographical distance between Poland and the Middle East, the cultural ties have turned out to be astonishingly rich, which was so partly due to the idiosyncrasy of their history - abound with wars and full of dramatic transformations. The three-part text begins with a historic overview of the relations that have gained a momentum during the World War II and in the post-war decades. Part two concerns the relations on official diplomatic level, usually ending up in initialed agreements and exchanging official visits. And the last part scrutinizes the spontaneous grassroots links forged between groups, individuals and non-political institutions. In this case the links embrace the field of academia, education, high culture and private lives of individuals and families.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart