international conflicts

 • Strany Centralnojj i Vostochnojj Evropy – most ili pole boja?

  Author: Oxana Gaman-Golutvina
  E-mail: ogaman@mail.ru
  Institution: Higher School of Economics, Russia
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 47-59
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017103
  PDF: npw/12/npw2017103.pdf

  The article presents an analysis of the problems and prospects of relations between Russian Federation and Central and Eastern Europe (CEE). These relationships are discussed in broader political context of Russia's relations with the European Union. The author believes that in conflict situations the both parties are responsible. As an optimal strategy the author examines the possibility of linking the integration processes in the Eurasian region – the so-called "integration of integrations", that can become a framework for interfacing the national interests of Russia and the EU's interests. A special role in the normalization of relations in Eurasia the CEE countries are devoted to play – CEE may become a bridge between Russia and Western Europe.

 • Znaczenie irańskiej opozycji antyreżimowej dla polityki zagranicznej Baracka Obamy

  Author: Maciej Milczanowski
  Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 149–157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.09
  PDF: apsp/50/apsp5009.pdf

  Od 1979 roku reżim irański jest w zasadniczym konfl ikcie ze światem Zachodu, a szczególnie z USA i Wielką Brytanią oraz Izraelem. W tak długim okresie dochodziło do okresowych zmian, z którymi administracja USA wiązała pewne nadzieje. Niemniej jednak, mimo chwilowych okresów pozornej odwilży w stosunkach dwustronnych, za każdym razem następował powrót do tradycyjnej wrogości między Islamską Republiką Iranu a USA. Jednocześnie społeczeństwo irańskie jest narażone na nieustanne represje ze strony władz. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle Zachód, a przede wszystkim USA jako mocarstwo globalne, o największym potencjale militarno-operacyjnym pozwalającym na oddziaływanie w każdym rejonie świata, powinny reagować na sytuację i wydarzenia w Iranie.
  Celem artykułu jest poddanie analizie charakteru oraz sposobów działania najważniejszych irańskich grup opozycyjnych, a także ich znaczenia dla programu politycznego USA zawartego w tzw. doktrynie Obamy (2009). Analiza najważniejszych grup opozycyjnych pozwoli na określenie stopnia możliwej ich współpracy z USA, jak i ich potencjału do sprawowania władzy w Iranie w sposób jak najbardziej demokratyczny.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart