international cooperation

 • The Kyoto Protocol as a Determinant of International Cooperation

  Author: Herbert Gnaś
  Institution: Independent Researcher (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 251–274
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014015
  PDF: ppsy/43/ppsy2014015.pdf

  The Kyoto Protocol as the Framework Convention on Climate Change is a milestone in the formation and development of the climate change regime that is aimed at controlling global warming by the international community. But besides that this international agreement also became a factor that created new circumstances and opportunities for international cooperation. These circumstances were created for all the participants of the regime: the states, the non-governmental organizations on behalf of the societies and the business organizations as well as the corporations. The Kyoto Protocol became a catalyst for international cooperation between these international relations’ actors at all stages of its existence: the negotiation process, the ratifi cation of it and its implementation, leading to the establishment of new political, social and especially economic ties.

 • Współpraca międzynarodowa gminy miejsko-wiejskiej. Przypadek Olecka

  Author: Stanisław Faliński
  Institution: Collegium Civitas w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 164–180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.10
  PDF: apsp/49/apsp4910.pdf

  Artykuł jest studium przypadku, przedstawiającym współpracę międzynarodową Olecka, które jest stolicą Mazur Garbatych, jako jednej z ponad sześciuset istniejących w Polsce gmin miejsko- -wiejskich. Ukazano w nim sięgające czasów komunistycznej Polski początki tej współpracy, wyrażającej się kooperacją z francuską gminą Marly. Główna część tekstu stanowi omówienie ewolucji i ocenę współczesnej współpracy międzynarodowej Olecka, na którą składają się relacje z partnerami białoruskimi (Szczuczyn), litewskimi (Wilkowyszki, Kozłowa Ruda), ukraińskimi (Drohobycz), rosyjskimi (Gusiew), austriackimi (Guessing) i estońskimi (Johvi). Cechą charakterystyczną aktywności międzynarodowej Olecka jest ścisłe powiązanie z jego położeniem geograficznym i pochodzeniem olecczan. To one determinują w przeważającym stopniu, z kim i na jakich zasadach miasto współpracuje, w bardzo znaczącym stopniu wykorzystując fundusze Unii Europejskiej. Ta aktywność stolicy Mazur Garbatych została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. W roku 2014 Olecko zostało uhonorowane prestiżową nagrodą i tytułem Europejskiego Miasta Sportu.

 • Local Self-Governments as New Actors in the International Stage. The Scope of the Issue

  Author: Stanisław Faliński
  E-mail: sfalinski@onet.pl
  Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 559-569
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019403
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019403.pdf

  The aim of the article is to present, in a short and a synthetic form, self-governments as new actors on the international arena. Discussed are the genesis and the development of this new international activities being undertaken by local residential areas such as the “twinning movement” and the programme for establishing “sister cities”. Briefly described are the key international organizations focused on the local self-governance. Discussed is also, in a relative detail, is the cooperation of the Polish self-governance entities with local self-governance partners within the international sphere. The author concludes by attempting to define the scope and importance of the international cooperation of local self-governance entities in general and its impact on the individual participating partners.

 • International Political and Security Potential of Ukraine within the Baltic-Black Sea Region and Ukraine’s Participation in Regional Military-Political Cooperation and Integration Processes

  Author: Roman Panchuk
  E-mail: panchuk.r.m@gmail.com
  Institution: Taras Shevchenko National University of Kyiv
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0334-7176
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 136-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20200107
  PDF: ksm/25/ksm2507.pdf

  The article presents the Baltic-Black Sea region in the military-political dimension, as well as explores the potential benefits of this cooperation for European security. The study offers some important insights into the historical preconditions for the formation of the Union according to the Baltic-Black Sea Arc. This paper attempts to show the importance of international political and security potential of Ukraine and its influence on the formation of the Baltic-Black Sea Union. The Baltic-Black Sea Union is seen as an effective counterweight to Russia’s expansion into the West, whereby Ukraine could serve as a guarantor of European stability. The article analyzes opinions of international experts on the implementation of the Baltic-Black Sea Union, as well as compares the military power of potential members of the union with the military forces of advanced countries. This study provides an important opportunity to advance the understanding of the benefits for Union members and European countries and how the United States can help implement the idea of project. The analysis emphasizes the functions of the Baltic-Black Sea Union, potential NATO assistance and how the Union will ensure the stability of its forces in Europe. It is summarized why the countries of the Baltic-Black Sea arc can act as a guarantor of protection against Russian aggression.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart