International Order

 • On the Empire's Rumble: Toward New Political, Socio–Economical and International Order in Central and Eastern Europe 26–27th October, 2011 University of Lodz Training and Conference Centre

  Author: Michał Słowikowski
  Institution: University of Łódź (Poland)
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 503-506
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2012027
  PDF: ppsy/41/ppsy2012027.pdf

  On 26–27th October 2011 at the University of Lodz Training and Conference Centre there took place an international conference “On the Empire Rumble: Toward New Political, Socio-Economical and International Order in Central and Eastern Europe”, organized by the Chair of Political Science, Institute of Political Science Faculty of International Studies and Political Science’s.

 • The Late Westphalian International Order

  Author: Marek Pietraś
  Institution: Marie Curie-Skłodowska University of Lublin (Poland)
  Year of publication: 2007
  Source: Show
  Pages: 134-157
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2007009
  PDF: ppsy/36/ppsy2007009.pdf

  The international order, denoting in a very general sense the manner of the organization and functioning of the international environment in a given period of time, is a dynamic construction that evolves. e feature of the present stage is a transition from its earlier form called the Westphalian order to the future form with qualitatively new features, sometimes called the post-Westphalian order. This process does however mean that the “parameters” of the Westphalian international order are to be replaced by the parameters of the post-Westphalian order. The qualitatively new features of the organization and functioning of the international environment “coexist” with those characteristic of the Westphalian system of international relations. This “coexistence” determines the distinctive feature of the present stage of international relations, which is a hybridity or combining of solutions, o!en opposing in their logic, relating to the organization and functioning of the international environment. Hence it seems appropriate to term the present stage of dynamics of and change in international relations as the late Westphalian order.

 • Globalizm: wizje i projekty państwa globalnego

  Author: Andrzej Sepkowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-145
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.08
  PDF: apsp/62/apsp6208.pdf

  Coraz intensywniejsze powiązania między państwami i ludźmi, lepiej znane jako globalizacja, są dziś przesłankami do sądów o konieczności wykreowania rządów i form zarządzania na poziomie globalnym. Zgadzający się na taki ogląd utrzymują, że tylko poprzez rząd globalny / dla autora jest to globalizm / państwa i narody będą mogły kooperować na wielu polach od ekonomicznej poczynając, a politycznej i bezpieczeństwa kończąc, prowadząc dialog w sposób pokojowy, bezkonfliktowy. Brak zarządzania globalnego owocuje barierami, protekcjonizmem i warunkami sprzyjającymi konfliktom. Idea globalnego państwa jest zamysłem wprowadzenia tego, co najlepsze, w społeczność międzynarodową i uratowania jej od form zła spotykanych dziś.
  Zauważamy, iż globalizm ma pociągać za sobą systematyczną transformację organizacji politycznej i ekonomicznej państw umocowanych w suwerenności terytorialnej w kierunku wciąż niejasnych kształtów nieterytorialnych, nadnarodowych struktur rządzenia. Obecnie żyjemy w okresie charakteryzowanym jako „rządzenie bez rządu”. Chociaż wiele międzynarodowych instytucji jest reprezentowanych przez demokratycznie wybierane rządy, to te fakty ani są dobrze zrozumiałe, ani transparentne. Ch. Kindleberger, historyk ekonomii, powiedział pewnego razu, że państwa narodowe mogą sobie radzić politycznie, ale są zbyt małe, by znaczyć wiele kulturowo. Oczywiście jasne jest, że istniejące już instytucje niewiele znaczą dla większości ludzi i brak im politycznej legitymacji, chociaż wiele z wciąż potężniejących problemów może być rozwiązanych tylko przez współpracę międzynarodową. Zadanie łagodzenia negatywnych konsekwencji globalizacji poprzez struktury zarządzania globalnego może powiększyć zasięg potrzeb i przesłanek do efektywnej współpracy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart