international policy

 • International Security in Strategic Concepts of Powers (USA and Russia) – an Analysis Attempt

  Author: Donat Mierzejewski
  Year of publication: 2009
  Source: Show
  Pages: 221-232
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2009017
  PDF: ppsy/38/ppsy200917.pdf

  An essential element of international security policy shaping are documents of strategic or doctrinal character. They define the main assumptions of state security politics in the context of changes of global character. Undoubtedly this process is influenced by strategic concepts of two world powers: the USA and Russian Federation, both in the cold war past as well as now – main agents and creators of world security policy. this article will analyze the National Security Strategy of the USA, the Foreign Policy Concept of the Russian Federation, the National Security Strategy of the Russian Federation and the War Doctrine of the Russian Federation.

 • Znaczenie irańskiej opozycji antyreżimowej dla polityki zagranicznej Baracka Obamy

  Author: Maciej Milczanowski
  Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 149–157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.09
  PDF: apsp/50/apsp5009.pdf

  Od 1979 roku reżim irański jest w zasadniczym konfl ikcie ze światem Zachodu, a szczególnie z USA i Wielką Brytanią oraz Izraelem. W tak długim okresie dochodziło do okresowych zmian, z którymi administracja USA wiązała pewne nadzieje. Niemniej jednak, mimo chwilowych okresów pozornej odwilży w stosunkach dwustronnych, za każdym razem następował powrót do tradycyjnej wrogości między Islamską Republiką Iranu a USA. Jednocześnie społeczeństwo irańskie jest narażone na nieustanne represje ze strony władz. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle Zachód, a przede wszystkim USA jako mocarstwo globalne, o największym potencjale militarno-operacyjnym pozwalającym na oddziaływanie w każdym rejonie świata, powinny reagować na sytuację i wydarzenia w Iranie.
  Celem artykułu jest poddanie analizie charakteru oraz sposobów działania najważniejszych irańskich grup opozycyjnych, a także ich znaczenia dla programu politycznego USA zawartego w tzw. doktrynie Obamy (2009). Analiza najważniejszych grup opozycyjnych pozwoli na określenie stopnia możliwej ich współpracy z USA, jak i ich potencjału do sprawowania władzy w Iranie w sposób jak najbardziej demokratyczny.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart