Joanna Marszałek-Kawa

 • The Editors

  The Editorial Board

  The Polish Political Science Yearbook (PPSY) is proud to present the 2017–2019 Editorial Board, that integrates prominent scholars from different countries, institutions and academic traditions.

  • Professor Joanna Marszałek–Kawa, Editor–in–Chief, (Nicolaus Copernicus University, Poland)
  • Professor Joanna Starzyk-Sulejewska, Deputy Editor–in–Chief, (University of Warsaw, Poland)
  • Professor Arkadiusz Żukowski, Chairperson of the Board, (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
  • Professor Krzysztof Pałecki, Honorary Chairperson of the Board, (Jagiellonian University, Poland)
  • Professor Andrzej Antoszewski(University of Wrocław, Poland)
  • Professor Jacob Bielasiak(Indiana University in Bloomington, the United States)
  • Professor Tadeusz Bodio(University of Warsaw, Poland)
  • Professor Judith Butler(University of California, Berkeley, the United States)
  • Professor Vladimira Dvořáková(University of Economics in Prague, the Czech Republic)
  • Professor Jørgen Elklit(Aarhus University, Denmark)
  • Professor Jon Elster(Columbia University, the United States)
  • Professor Stig Hjarvard(University of Copenhagen, Denmark)
  • Professor Richard Ned Lebow(King's College London, the United Kingdom)
  • Professor Colin Mackeras(Griffith University, Australia)
  • Professor Irmina Matonyte(ISM University of Management and Economics, Lithuania)
  • Professor Monika Nalepa(University of Chicago, the United States)
  • Professor Vladimir J. Nifadyev(Kyrgyz-Russian State University, Kyrgyzstan)
  • Professor Werner J. Patzelt(Technical University Dresden, Germany)
  • Professor Rein Taagepera(University of Tartu, Estonia)
  • Professor İlter Turan(Istanbul Biligi University, Turkey)
  • Professor Tadeusz Wallas(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
  • Professor Jarosław Nocoń (University of Gdańsk, Poland)
  • Professor Joanna Rak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
  • Professor Stanisław Sulowski (University of Warsaw, Poland)
  • Professor Alexander Wöll(Viadrina European University, Germany)

  Section Editors

  The Polish Political Science Yearbook (PPSY) presents Section Editors:

  • Comparative Politics:Professor Przemysław Żukiewicz (University of Wrocław, Poland)
  • Constitutional Law:Professor Marek Chmaj (University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland)
  • Development Studies:Professor Maciej Walkowski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
  • International Relations:Professor Marcin Grabowski (Jagiellonian University, Poland)
  • Legal Studies: Professor Sabina Grabowska (University of Rzeszów, Poland)
  • Migration Studies: dr Dawid Bunikowski (Nicolaus Copernicus University, Poland)
  • Political & Electoral Systems:Professor Robert Alberski (University of Wrocław, Poland)
  • Political Communication:Professor Iwona Hofman (Maria Skłdowska-Curie University in Lublin, Poland)
  • Political Theory:Professor Agnieszka Kasińska–Metryka (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
  • Political Thought: Professor Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz (University of Opole, Poland)
  • Polish & Central European Politics:Professor Maciej Hartliński (University of Warmia and Mazury, Poland)
  • Public Policy & Governance:Professor Jolanta Itrich-Drabarek (University of Warsaw, Poland)
  • Security Studies:Piotr Lewandowski, PhD (War Studies Academy, Poland)

  Editors

  The Polish Political Science Yearbook (PPSY) presents Editors:

  • Secretaries of the board:
   • Professor Agnieszka Szpak (Nicolaus Copernicus University, Poland)
   • Kamila Rezmer MA (Nicolaus Copernicus University, Poland)
   • Bartosz Płotka PhD (Nicolaus Copernicus University, Poland)
  • Statistical Editor: Professor Janusz Korol (University of Szczecin, Poland)
  • Editors:
   • Dr Sascha–Dominik Bachmann (Bournemouth University, United Kingdom)
   • Dr Rafał Dudała (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
   • Professor Adriana Dudek (University of Wrocław, Poland)
   • Professor Sabina Grabowska (University of Rzeszów, Poland)
   • Dr Michał Kubiak (University of Gdańsk, Poland)
   • Mr Mateusz Mazzini (Polish Academy of Sciences, Poland)
   • Dr Wojciech Michnik (American University in the Emirates, the United Arab Emirates)
   • Dr Michał Słowikowski (University of Łódź, Poland)
   • Mr Rafał Szymanowski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
   • Dr Anna Szwed–Walczak (Maria Skłdowska-Curie University in Lublin, Poland)
   • Mr Mateusz Zieliński (University of Wrocław, Poland)
  • Book Reviews Editor: Bartosz Płotka PhD (Nicolaus Copernicus University, Poland)
  • Advising Editor:Patryk Wawrzyński
  • Language Editor: William Benjamin, Jakub Kułaczkowski
  • Composition and Typesetting: Paweł Banasiak
 • The Polish Perspective on Japanese Politics and Society

  Author: Natalia Gburzyńska
  E-mail: natalia.gburzynska@op.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 427-428
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016037
  PDF: ppsy/45/ppsy2016037.pdf

  Book Review: Joanna Marszałek–Kawa (ed.), Japonia widziana z polskiej perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016 (pp. 197). ISBN 978–83–8019–364–2. Price: 27.00 PLN. 

 • The review of Barbara Woszczyk's paper: “Zjawisko lobbingu w Unii Europejskiej” (Lobbying in the European Union)

  Author: Joanna Marszałek–Kawa
  Institution: Nicolaus Copernicus University of Toruń (Poland)
  Year of publication: 2004
  Source: Show
  Pages: 186-188
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2004018

 • The Remembrance Policy and Political Identities during Post-Authoritarian Transformations

  Author: Anna Wójcik
  E-mail: anna_wojcik@interia.pl
  Institution: Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 147–150
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018115
  PDF: ppsy/47-1/ppsy2018115.pdf

  Book Review: Joanna Marszałek-Kawa, Anna Ratke-Majewska & Patryk Wawrzyński, Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza (Tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Difin 2016 (pp. 167). ISBN 978-83-8085-209-9. Price: 50.00 PLN.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart