knowledge

 • (nie)Wiedza nauczycieli mieszkających na pograniczu polsko-czeskim o swoich sąsiadach

  Author: Anna Szafrańska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 195-206
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.10
  PDF: em/9/em910.pdf

  Położenie geograficzne może być czynnikiem sprzyjającym nawiązywaniu bliższych międzysąsiedzkich relacji. Dzisiaj liczne granice – tak jak właśnie polsko-czeska – mają charakter „zdematerializowany” i istnieją w pamięci i świadomości ludzi. Czy jednak rzeczywiście bliskie sąsiedztwo, podobne uwarunkowania społeczne i kulturowe a nawet bliskość językowa powoduje, że poszukujemy wiedzy o swoich sąsiadach? W naszym kraju od kilku lat możemy obserwować swoiste zafascynowanie Czechami. To wszystko ma swój wymiar ogólnopolski. Czy jednak sytuacja na pograniczu, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie, jest podobna? W realizowanych przeze mnie badaniach wśród nauczycieli mieszkających na pograniczu polsko-czeskim interesowało mnie, jak respondenci oceniają swoją wiedzę o Czechach i jak opisują swoich sąsiadów.

 • Lider bezpieczeństwa

  Author: Lilla Młodzik
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7845-5329
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 104-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181905
  PDF: npw/19/npw1905.pdf

  The leader of the safety

  Analysis of achievements of theories about the safety and management studies is pointing at resemblances in appearing paradigms. New paradigm associated with such notions is one of them as: boundless organization, flexibility, networks of the value, subjective thinking, deliberate management in the face of the tolerance of uncertainty. All exchanged variables refer to issues of power and conducting which it face is changing in the era information, orientated to computer latest achievements, easiness of communicating, dynamic space. One should rank the confidence, the openness, the credibility and the responsibility among core values of this era. For her representatives are seeking authority, but every authority is a subject of the criticism from their side. The structure of behaviours is never for straights rescuing the described personality model, but the compilation of characteristics of people and of social situations. In such different reality everyone who wants to lead the field must act. In the area of the safety he has a particular dimension. Own development of the leader of the safety, based on exchanged elements is becoming an obvious duty. Elaborating this problem constitutes the subject of the present text.

 • Pre-service Special Education Teachers’ Knowledge about Autism

  Author: Ghaleb M. Al-Hiary
  E-mail: ghaleba@hu.edu.jo
  Institution: The Hashemite University, Zarqa
  Author: Yusef M Migdady
  E-mail: yusefmigdady2002@yahoo.com
  Institution: Al Albayt University, Mafraq
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 277-289
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.23
  PDF: tner/201901/tner5523.pdf

  There is a great deal of concern in respect to the increase autism prevalence rates. Teachers are responsible for teaching students in their classrooms. However, research findings suggest that special education teachers are underprepared and express ‘low” to “moderate” levels of knowledge about autism. Analysis of several databases revealed no studies concerning levels of knowledge about autism among pre-service special education teachers. The presented study aimed at investigating pre-service special education teachers’ levels of knowledge about autism. A test was developed for the purpose of this study. Further, a sample of 56 pre-service special education teachers responded to the study test. Participants were enrolled in a training session of 12 hours, 4 times a week. The participants responded to pre- and posttest. Results indicated that the levels of knowledge among the study sample was within the “low” range. However, this shifted toward the “moderate” levels after finishing the training. Additionally, there were no differences between male and female participants and year level in respect to the levels of knowledge about autism either before or after receiving the training. The participants differ in the levels of knowledge on GPA rating in the pretest results, but not the posttest results.

 • Science and Its Role in Modern Society: Epistemological and Social Aspects

  Author: Sevda Akhundova
  E-mail: axundova449@mail.ru
  Institution: Baku Slavic University, Azerbaijan
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 32-41
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020202
  PDF: so/18/so1802.pdf

  Science and Its Role in Modern Society: Epistemological and Social Aspects

  The main form of human cognition - science - today has an increasingly significant and significant impact on the real conditions of our life, in which we must somehow navigate and act. A philosophical vision of the world presupposes fairly definite ideas about what science is, how it is structured and how it develops, what it can do and what gives hope, and what is inaccessible to it. Talking about modern science in its interaction with various spheres of society and the individual, we can distinguish three groups of social functions that it performs. These are, first, cultural-worldview functions, second, the functions of science as a direct productive force and, third, its functions as a social force, due to the fact that scientific knowledge and methods are now being used more and more widely to solve a variety of problems arising in the life of society.

 • Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej

  Author: Karolina Czerwiec
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 344-364
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.19
  PDF: em/15/em1519.pdf

  Ze względu na nietolerancję społeczną zachowań związanych z tożsamością płciową, większość osób transpłciowych doświadcza poważnego stresu na różnych etapach swojego życia. Aspekty relacji społecznych są istotne dla godnego i przyjaznego funkcjonowania dziecka transpłciowego w szkole i jego osiągnięć szkolnych, a następnie – już jako osoby dorosłej – ścieżek rozwoju zawodowego i podejmowania relacji społecznych. Podczas gdy niektóre szkoły i miejsca pracy oferują bezpieczne przestrzenie, wiele osób transpłciowych wciąż doświadcza negatywnych, wrogich i niebezpiecznych środowisk. Bez określonych działań mających na celu ochronę osób transpłciowych i szerzenie wiedzy na temat transpłciowości w społeczeństwie, większość osób o nienormatywnej tożsamości płciowej pozostaje podatna na dyskryminację, nękanie i zastraszanie. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym osób transpłciowych i wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy ich sytuacji w warunkach wykluczenia.

 • Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19 – rozważania empiryczne

  Author: Beata Pituła
  E-mail: beata.pitula@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7691-3821
  Author: Barbara Grzyb
  E-mail: barbara.grzyb@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3649-4068
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 88-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.05
  PDF: kie/133/kie13305.pdf

  Distance learning of pedagogy students during the COVID-19 pandemic – empirical considerations

  The article presents the results of research conducted in 2020 among students of pedagogy of the Institute of Education and Communication Research of the Silesian University of Technology in Gliwice (Poland) regarding the evaluation of the quality of remote education introduced in response to the situation caused by the global COVID-19 pandemic and compared them with the results obtained by others native and foreign researchers, which made it possible to specify several conclusions for further work on the application of this form of education in academic education. The main method used in the research was a diagnostic survey with the technique assigned to it. The survey, taking into account the current situation of the university, resulting from distance learning during the pandemic, as well as other information disclosed by the media, consisted of two parts. The first part contained four questions (including those relating to demographic conditions). The second part consisted of questions focused on the research issues set out in this study, the main purpose of which was to learn about the opinions and views of students of pedagogy on compulsory distance education, implemented during the COVID-19 pandemic. The results of the research have brought a lot of new information, important for the extended analyzes and measurements of remote education conducted in many countries during the lockdown, which will allow, during possible subsequent epidemic threats, to exclude the diagnosed and identified problems that hinder the implementation of remote education of students.

 • Analysis of Anxiety, Knowledge, and Beliefs Toward E-Learning During Covid-19: The Case of Science Teachers in Aceh, Indonesia

  Author: A. Halim
  E-mail: bdlhalim@yahoo.com
  Institution: Universitas Syiah Kuala
  Author: Irwandi
  E-mail: irwandi@unsyiah.ac.id
  Institution: Universitas Syiah Kuala
  Author: Yunisrina Qismullah Yusuf
  E-mail: yunisrina.q.yusuf@unsyiah.ac.id
  Institution: Universitas Syiah Kuala
  Author: M. Yakob
  E-mail: myakob_mhum@unsam.ac.id
  Institution: Universitas Samudra
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 111-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.64.2.09
  PDF: tner/202102/tner6409.pdf

  The aim of this research is to analyze anxiety, knowledge, and belief toward e-learning acceptance, especially by science teachers in high schools in Aceh, Indonesia. About 117 teachers were randomly selected for this study. A questionnaire was used to collect data, and analyzed using the Likert scale. The results indicate that most teachers view the use of e-learning in teaching science to be positive. Despite the fact that only half of them are knowledgeable in the use of media and have concerns about some negative effects of e-learning on students, they still believed in the usefulness of e-learning in science education. Hence, more related research is recommended to further corroborate the findings of this study.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart