kompetencje

 • Semantyka norm kompetencyjnych w wybranych konstytucjach państw Europy Wschodniej

  Author: Artur Olechno
  E-mail: a.olechno@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 23-36
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.02
  PDF: ppk/39/ppk3902.pdf

  An article dedicated to semantic methods of defining of competitive norms in selected constitutions of Eastern European countries. The principle of legality requires public authorities to act solely on the basis of the applicable law and within the limits defined by them. This means the state body does only what the law expressly permits, and anything else not explicitly stated in the legal provision is prohibited. Therefore, it is very important the legislator speaks deliberately and precisely the legal language. The legislator must avoid a blurred notion and such, that allow for interpretative freedom in normative acts. Taking into account that all legislative activities we perceive to be non-accidental, each legal regulation should have a meaning that makes it impossible to make “arbitrary” decisions.

 • Międzykulturowa kompetencja komunikowania się polskich emigrantów w Anglii

  Author: Mariusz Korczyński
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Author: Barbara Grabowska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 129-156
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.08
  PDF: em/10/em1008.pdf

  Celem podjętych przez autorów badań była próba ustalenia poziomu wrażliwości międzykulturowej, która w przyjętej koncepcji badań jest podstawowym wymiarem międzykulturowej kompetencji komunikowania się. Odnosi się ona do emocjonalnego pragnienia danej osoby, aby kontakt był potwierdzeniem, docenieniem i zaakceptowaniem różnic kulturowych. W badaniach wykorzystano metodę ankiety, a narzędziem była Skala Wrażliwości Międzykulturowej autorstwa Guo-Ming Chena i Williama J. Starosty (Chen i Starosta, 1996, ss. 353–383). Badaniami objęto 154 Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w południowo-zachodniej części Anglii. Narzędzie badawcze rozprowadzono metodą kuli śnieżnej wykorzystując w tym celu między innymi nowoczesne środki komunikacji. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że badani Polacy prezentują dobry i przeciętny poziom wrażliwości międzykulturowej, w którym największy udział mają badane kobiety, badani z najmłodszej grupy wiekowej oraz z najkrótszym stażem na emigracji. Uzyskując w zdecydowanej większości analizowanych wymiarów wyniki wysokie. Wyniki najniższe odnotowano w przypadku najstarszej grupy wiekowej oraz z najdłuższym stażem na emigracji.

 • Kompetencje i ich profesjonalizacja jako czynnik rozwoju współczesnego człowieka

  Author: Małgorzata Elżbieta Krawczyk-Blicharska
  E-mail: mkrawczyk@ujk.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7526-8306
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 237-253
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.14
  PDF: kie/131/kie13114.pdf

  A contemporary human being expands and uses their individual abilities to update, deepen and enrich the potential of knowledge, skills and competences in order to adapt to the changing social living space. The tasks imposed by the contemporary society necessitate creation and fulfillment of an individual who learns to live and is able to develop in the individual and collective dimension by professionalisation and use of their own competence potential. The contemporary civilisational tasks are not based on preparing individuals for the existing society but on providing stimuli enabling every human being, by using their competence potential, to understand the surrounding world, to create it, to be its actual participant and recipient, and to feel responsible for it now and in the future.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart