komunikacja

 • Komunikacja społeczna a standard wielokulturowości. Hybrydalne artefakty w kulturze

  Author: Dorota Misiejuk
  E-mail: dmisiejuk@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 69-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.05
  PDF: kie/121/kie12105.pdf

  Communicating as a process requires referring to the space of social communication, which I understand as the assumptions of the sense of communication symbols. Hybridity as a phenomenon in culture is on one hand a social fact, the effect of globalization processes, on the other it becomes a challenge in the process of educational narrative. Maintaining continuity and cohesion in culture in the face of the problem of hybridity and building communication capable of taking up this challenge seems to be an important consideration also (and perhaps above all) in the field of pedagogy. Multiculturalism as an idea, if it were to become a social principle, requires a debate of competent interlocutors. Hence the need to reflect on the communicative competence of the units of the multiculturalism standard.

 • Intercultural communication skills development as a basic requirement in the multicultural world

  Author: Hanna Mamzer
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 60-75
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.03
  PDF: em/9/em903.pdf

  W tekście prezentuję taki sposób rozumowania, zgodnie z którym rozwój zdolności komunikacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej jest złożonym procesem, który przynosi najlepsze efekty, jeśli jest motywowany wewnętrznie – indywidualnymi dążeniami podmiotu. Takie motywacje pomagają, a w zasadzie tylko one umożliwiają zrozumienie Innego, w oparciu o przekraczanie własnych granic poznawczych. Wrażliwość na różnice kulturowe, świadomość tego, jakie one są i jak można je wyznaczać, podnoszą poziom empatii. Wzmacnianie kompetencji kulturowych w zakresie komunikacji międzykulturowych sprzyja rozumieniu innych, osób reprezentujących najróżniej definiowane grupy i kategorie społeczne. Sprzyja to redukowaniu zjawiska „niewidzialnych grup” – takich, które są postrzegane jako niekomfortowy partner komunikacyjny, którego się unika.

 • (Не)Cуществующее метро

  Author: Елена А. Глазкова
  Institution: Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 29-41
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018202
  PDF: tpom/28/tpom2802.pdf

  (Nie)istniejące metro

  Artykuł zawiera analizę kontentu strony internetowej „Metro barnaulskie”. Strona przedstawia nieistniejące metrze w Barnaule w taki sposób, jak gdyby to metro istniało w rzeczywistości. To pozwala opisać projekt „Metro barnaulskie” na różne sposoby, jako: fake, Internet-mem, sposób komunikacji i socjalizacji, jako frame, tekst itp.

 • Formy niewerbalne w produkcjach filmowych w perspektywie wybranych koncepcji komunikowania społecznego

  Author: Urszula Kusio
  E-mail: urszula.kusio@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8938-7111
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 141-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.01
  PDF: kie/127/kie12701.pdf

  The so-called new media redefine social relations both on a micro and a macro scale. A media user from five or six decades ago is an entirely different subject to a modern user. Within half a century, the roles of particular media, their social functions, and consequently users’ patterns of perception all changed. A 21st-century recipient is, as far as anthropology is concerned, equipped totally differently to one from the 1960s. Nevertheless, one thing remains unchanged in the real and the media worlds alike. Both confront us with the predominance of sight and hearing while taste, smell, and touch are of peripheral interest in spite of the perceptions conveyed through them being all-encompassing. The article focuses primarily on the sense of smell, but also on the closely related taste. Smell is too elusive and indeterminate and cannot be measured to the same extent sound is measured, for instance. Smell therefore has to give way to the more durable and definite senses. Its presence in films is absolutely marginal which is due to, as I perceive it, the technological capabilities in this area, or rather lack thereof. In this text I argue that certain films should be watched with one’s nose and taste buds, are a source of cognitive confusion, since everything important depicted in them is beyond the viewer’s reach. When scrutinising such films, one arrives at a conclusion that cinematic realism (but not only realism) must be multisensory. Otherwise, a case of epistemic schizophrenia occurs. The above reflection is undertaken in the context of two theories of social communication, namely M. McLuhan’s classic proposal and the cognitive theory of film.

 • O źródle historycznym. Próba weryfikacji niektórych koncepcji z perspektywy źródłoznawczej

  Author: Edward Skibiński
  E-mail: edward_skibinski@yahoo.com
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3763-6817
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 163-179
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200409
  PDF: hso/27/hso2709.pdf

  The article discusses the bases of the contemporary concept of the theory of sources. I have made an attempt at re-interpreting this basic concept of historical methodology based on the semiotic concept of signs and reality.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart