Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dopuszczalność stosowania tortur jako metody walki z terroryzmem w świetle standardów wynikających z Konstytucji RP, prawa międzynarodowego i europejskiego

  Author: Marcin Dąbrowski
  E-mail: m_dabrowski@wp.eu
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 67-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.04
  PDF: ppk/24/ppk2404.pdf

  Regulations of Constitutional, international and European law provide that torturing of human being if fully prohibited. There is no any reason that could justify such an act. The author of the article analyzes a problem if it is possible to legalize torture of a terrorist to achieve information which are necessary to avoid a threat caused by this offender. In this situation – torture is the only way to get knowledge about a prepared act of terror. The author claims that provisions of Polish Constitution generally prohibit the use of torture However, the Constitution permits to establish legal exceptions to this restriction. The 31th article of the Constitution provides that each Constitutional right or freedom may be limited by a statute when it is necessary in a democratic state for the protection of its security or public order. The author also finds, that International Agreements binding upon Poland absolutely prohibit to use torture against terrorists. Treaties don’t include any provisions that would legalize any exceptions to this rule. The Republic of Poland is supposed to respect international law binding upon it. Summing up, organs of authority of the Republic cannot be authorized to use torture against any offender in any situation. Especially the Parliament mustn’t establish any law act that allows to torture a human being because it leads to a violation of binding international treaties.

 • Nowelizacja Kodeksu wyborczego w 2018 r. w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej

  Author: Wojciech Mojski
  E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 87-103
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.06
  PDF: ppk/44/ppk4406.pdf

  Celem artykułu jest analiza zmian wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018r. nowelizującej Kodeks wyborczy. Przeprowadzona analiza, poza omówieniem nowych regulacji, obejmuje również próbę ich oceny z perspektywy standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, a także wskazanie części z tych spraw, których nowelizacja nie objęła, a których potrzeba uregulowania wynika z problemów praktyki wyborczej w Polsce. Szczegółowe uwagi dotyczą trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakresów tematycznych wydzielonych na potrzeby analizy, tj. kampanii wyborczej, agitacji wyborczej oraz nowych regulacji dotyczących finansowania komitetów wyborczych w trakcie kampanii.

 • Nowe podstawy prawne obniżania uposażenia i diety parlamentarzystom w Polsce (wybrane problemy konstytucyjne)

  Author: Wojciech Mojski
  E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 147-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.09
  PDF: ppk/45/ppk4509.pdf

  W 2018 r. weszły w życie dwie ustawy nowelizujące dotychczasowe przepisy dotyczące zasad obniżania uposażenia i diety polskim parlamentarzystom. Obecnie, obok podstaw związanych z uniemożliwianiem prac parlamentarnych i nieusprawiedliwioną absencją na posiedzeniu, obniżenie uposażenia i diety możliwe jest również w związku z naruszeniem przez posła lub senatora powagi izby lub z powodu naruszenia przez niego w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie parlamentu. Celem artykułu jest próba oceny wprowadzonych regulacji w kontekście ich zgodności ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi.

 • Wykonywanie mandatu parlamentarnego przez adwokatów i radców prawnych w Polsce. Wybrane zagadnienia ustrojowe

  Author: Wojciech Mojski
  E-mail: wojciech.mojski@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4802-3346
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 59-74
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.03
  PDF: ppk/53/ppk5303.pdf

  Performance of parliamentary mandate by professional lawyers is one of the elements that can contribute to improving the quality of law, which is created in a democratic state ruled by law. In Polish reality, this applies, among others, to the possibility of performance of the functions of a MP and senator by attorneys-at-law. However, this issue is also associated with certain constitutional problems resulting mainly from the separate status of parliamentarians and lawyers providing legal assistance, including the potential conflict between the naturally political nature of deputies and the parliament and the independence of lawyers and bar associations. The purpose of this study is to briefly discuss selected specific issues related to these problems.

 • Instytucja wysłuchania dziecka w świetle Konstytucji RP (wybrane zagadnienia)

  Author: Aneta Arkuszewska
  E-mail: aarkuszewska@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-4490
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 279-295
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.17
  PDF: ppk/60/ppk6017.pdf

  The institution of the child’s hearing in the light of the Polish Constitution (selected issues)

  The subject of this article is the analysis of the institution of the child hearing provid- ed for in Art. 72 (3) of the Polish Constitution. The right of a child to be heard is one of the fundamental rights of a child and is part of child’s right to protection in legal proceedings concerning it. The publication presents the concept of a child itself, which is defined in various ways due to the lack of one universal, system-wide definition of a child, and also presents an example catalog of matters falling under the constitu- tional premise – “establishing children’s rights”. The group of entities obliged to hear a child, such as generally accepted public authorities and persons responsible for the child, were also introduced. The introduction of the above-mentioned concepts made it possible to assume that the institution of hearing the child is necessary to ensure the fundamental rights of the child and as an element of its right to protection in le- gal proceedings concerning it.

 • Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki w praktyce edukacyjnej. Spojrzenie pedagoga

  Author: Ryszard Pęczkowski
  E-mail: ryszard@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5200-4845
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 249-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.16
  PDF: ppk/61/ppk6116.pdf

  The Implementation of the Constitutional Right to Education in Educational Practice. An Educator’s Perspective

  The political, economic and social changes that took place in Poland after 1989 meant that one of the first areas of social life that was subject to thorough legal changes was the education system, changes which, as practice proves, are of a continuous nature. The aim of the article is an attempt to evaluate the implementation of the constitutional right to education (Art. 70) and related rights (Art. 53, paragraph 3 and Art. 73) in the context of the organization and functioning of the Polish education system. This is the view of a pedagogue who has been analyzing the legislative solutions of subsequent authorities of the Ministry of Education in the context of everyday educational practice for many years, with particular emphasis on the effects of the introduced formal and legal solutions.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart