Konstytucja Ukrainy

 • Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy przez parlament w 2014 r. (analiza konstytucyjna)

  Author: Grzegorz Kowalski
  E-mail: grzkowalski@interia.pl
  Institution: Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 97-119
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.04
  PDF: ppk/37/ppk3704.pdf

  The article brings up issues of the removing V. Janukovych from power by Ukrainian parliament in February 2014. For that reason resolutions from that period passed by Verkhovna Rada of Ukraine (concerning divesting V. Janukovych of president’s power) were discussed, particularly Resolution on February 22nd, 2014 on Self-Removal of the president of Ukraine from his Constitutional Authority and Early Elections of the president of Ukraine. Thorough analysis of Ukrainian parliament’s resolutions mentioned above in the light of legally binding Ukrainian Constitution at that time, judicial decisions of the Constitutional Court of Ukraine and literature, leads to conclusion, that the divesting V. Janukovych of power by Verkhovna Rada of Ukraine occurred with violation of the Fundamental Law of Ukraine, first of all, principles of: people’s sovereignty, state power division, rule of law and supremacy of Constitution, legality of acting of bodies of state power, ban of state power usurpation, too. This analysis proves an assumption made in the article that Verkhovna Rada of Ukraine divested the Ukrainian president of power unlawfully.

 • Przedterminowe zakończenie kadencji jako instrument poszukiwania efektywnej większości parlamentarnej. Uwagi w świetle przepisów Konstytucji Ukrainy

  Author: Krzysztof Eckhardt
  E-mail: krzysztofeckhardt@gmail.com
  Institution: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 143-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.09
  PDF: ppk/39/ppk3909.pdf

  The article discusses the function of early termination of the Parliamentary term consisting of searching for the most effective Parliamentary majority. It was presented in the light of regulations adopted in constitutional law of Ukraine. A mark of lack of positive majority is usually the inability of the Parliament to create the new government. The Constitution of Ukraine provides one more criterion. There was introduced, characteristic only for this state, the institution of legal forcing to create the institutionalized coalition of fractions of deputies covering most of the constitutional composition of the Parliament, under threat of dissolving it by President. The author analyses the effectiveness of this solution in the systemic practice of Ukraine.

 • Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

  Author: Marcin Gołębiowski
  E-mail: golebiowski.marcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
  PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

  Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

 • The Political Context of the Amendments to the Constitution of Ukraine

  Author: Liana Hurska-Kowalczyk
  E-mail: liana.hurska-kowalczyk@usz.edu.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 573-582
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.46
  PDF: ppk/58/ppk5846.pdf

  The purpose of this article is to determine the political conditions of the amendments introduced to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule: 1) to establish the motives of political subjects that aimed at introducing amendments to the Ukrainian Constitution; 2) to grasp the specific political situation in which the modification of the form of rule in Ukraine took place. The following thesis has been examined: 1) that it were the presidents Leonid Kuchma (1994-2005) and Viktor Yanukovych (2010-2014) who had particular aspirations to modify the semi-presidential form of rule introduced in 1996 in Ukraine; 2) that introducing amendments to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule was the result of a political compromise made between the government and the opposition during the socio-political protest in 2004 (the so-called Orange Revolution) and the mass anti-government protest in 2014 (Euromaidan).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart