konstytucjonalizacja

 • Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

  Author: Marlena Sakowska-Baryła
  E-mail: msakowska11@wp.pl
  Institution: Urząd Miasta w Łodzi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 125-144
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.08
  PDF: ppk/32/ppk3208.pdf

  Celem publikacji jest zaprezentowanie genezy prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz analiza jego istoty. W tekście zaprezentowano sposób regulowania tego prawa w projektach konstytucji, opisano jego charakter oraz relacje występujące pomiędzy tym prawem a innymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Unormowania zawarte w art. 51 Konstytucji mają charakter kompleksowy i gwarantują należytą ochronę danym osobowym osoby fizycznej w sferze prywatnej i publicznej. Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w prawie polskim pokazuje, że prawo to współcześnie ma istotne znaczenie oraz zapewnia publicznoprawną ochronę autonomii informacyjnej jednostki.

  Constitutionalisation of the right to protection of personal data in Poland

  The aim of the publication is to present the origins of the right to protection of person- al data in Poland the analysis the essence of this right. In the text the manner of the regulation of this right is being presented in projects of The Constitution, it describes the right’s character and relations occurrent among it and other constitutional rights and freedoms. The regulations contained in Art. 51 of the Constitution are comprehensive and provide adequate protection of the private and public information of the individual. Regulation of the right to the protection of personal data in Polish Constitution shows that nowadays the right has an essential meaning and assures a publicly protection of the information autonomy of the individual.

 • The Specificity of the Constitutionalization Process of Systemic Changes in Poland During the Period of Transformations

  Author: Bożena Dziemidok-Olszewska
  E-mail: bozena.dziemidok-olszewska@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2944-5073
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 115-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.08
  PDF: ppk/58/ppk5808.pdf

  The aim of the article is to indicate the prevalent features of the Polish process of constitutional and systemic changes in Poland in 1989-1997. It was assumed that the Polish process of constitutionalization was characterized by a number of specific features which were interrelated and dependent on each another. The aim of the paper is to recognize the phased character of the changes as the first feature of the political transformation process in Poland, whereas compromise should be regarded as its basic attribute. Other specific features (presented in the subsequent parts of the article) include: evolutionary, temporary, and pragmatic nature of the process.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart