konstytucjonalizm

 • Majowa Jutrzenka czyli gwałt na rodzimym konstytucjonalizmie

  Author: Artur Ławniczak
  E-mail: lavka@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 91-109
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.06
  PDF: ppk/33/ppk3306.pdf

  Polski konstytucjonalizm ma znacznie starszą metrykę niż zazwyczaj kojarzony z nim 1791 r. Wszak w materialnym znaczeniu terminu konstytucja jest synomimem ustroju politycznego, a zatem towarzyszy ona polskiej państwowości od jej zarania. Ewolucja rodzimej monarchii doprowadziła do powstania znaczących dokumentów jurydycznych, tworzących sformalizowaną część nadwiślańskiego konstytucjonalizmu, uzupełnianą przez zwyczaje. Obejmowały one niespisane ustrojowe fundamenty, które w 1767 r. uległy instytucjonalizacji w postaci Praw kardynalnych. Można je traktować jako pierwszą polsko-litewską konstytucję, jeśli pod tym pojęciem będziemy rozumieć zawierający najważniejsze dla państwa postanowienia akt o najwyższej jurydycznej mocy. W 1791 r. stała się nim Ustawa Rządowa z 3 Maja, przekreślająca dorobek rodzimego konstytucjonalizmu w imię dostosowania się do ówczesnych eurostandartów.

 • Pozycja ustrojowa Ombudsmana na Łotwie

  Author: Andrzej Pogłódek
  E-mail: andrzejpoglodek@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 149-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.07
  PDF: ppk/25/ppk2507.pdf

  The institution of Ombudsman originated in Scandinavia. The spread of the institution – which is now a solution typical of democratic countries – took place at the end of the twentieth century. At that time the institution has been widely welcome in the former socialist countries of Central and Eastern Europe. In Latvia, it is not a constitutional body. Latvian Ombudsman acts on the basis of the Act of 2006, its predecessor was the National Bureau of Human Rights. Latvian legislator in a manner appropriate to democratic standards specify the position of Ombudsman of the political system and created him an opportunity to actually carry out the tasks assigned to it. Unfortunately, the practical effects of the activities of the Ombudsman leave much to be desired.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart