koronawirus

 • New Challenges for the Right to Privacy During the COVID-19 Pandemic - The Outline of the Problem

  Author: Olga Hałub-Kowalczyk
  E-mail: olga.halub@uwr.edu.pl
  Institution: University of Wrocław
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2747-2625
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 421-430
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.31
  PDF: ppk/57/ppk5731.pdf

  At the beginning 2020, the vast majority of countries worldwide were forced to confront and face the SARS-CoV-2 pandemic. The rapid spread of this new disease resulted in radical changes in the basic principles of the functioning and organization of states and entire societies. The novel circumstances which both nation states and the international community are facing induce reflection on the need of redefining the right to privacy. This paper aims to answer, whether the current situation will lead to lasting changes in the way privacy is now perceived in Europe and what threats may be associated with the possible changes.

 • The Impact of COVID-19: Rwanda’s case

  Author: Vicente C. Sinining
  Institution: Director African Health Development Organization in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (DRC)
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 22-27
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202002
  PDF: cip/18/cip1802.pdf

  The author describes the development of COVID-19 disease in Rwanda. He paid special attention to the measures taken by the government to minimize the spread of the virus. These measures, although key factors in the effective management of the health crisis, have far-reaching social and economic consequences.

 • Jak katastrofa czarnobylska przyczyniła się do upadku ZSRR

  Author: Łukasz Jaskuła
  Institution: Badacz niezależny – związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4937-6853
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 152-169
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202007
  PDF: cip/18/cip1807.pdf

  Artykuł omawia wpływ katastrofy czarnobylskiej na rozpad Związku Radzieckiego. Energetyka jądrowa miała być ukoronowaniem osiągnięć radzieckiej nauki i techniki. Czarnobyl skompromitował jednak sektor atomowy i podważył autorytet czołowych uczonych. Katastrofa i utajnienie przez Moskwę informacji na jej temat doprowadziły do erozji zaufania do władz i nauki jako takiej. Jednocześnie głasnost sprzyjała rozprzestrzenianiu informacji i plotek na temat katastrofy. Zaniepokojenie stanem środowiska i troska o zdrowie stały się nośnymi hasłami ruchów niepodległościowych. Oburzeni zaniedbaniami po katastrofie byli zwłaszcza Ukraińcy, którzy w 1991 r. zagłosowali za secesją z ZSRR.

 • Afryka w obliczu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

  Author: Wioleta Gierszewska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 170-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202008
  PDF: cip/18/cip1808.pdf

  Współcześnie temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdominował światową prasę. Jednak problem wirusa w Afryce, jeszcze w lutym 2020 r. był w zasadzie pomijany w prasie zachodniej. Natomiast w tym samym czasie można było dostrzec coraz rosnące zainteresowanie prasy afrykańskiej tym problemem. Działo się tak, ponieważ w Afryce stosunkowo późno, w porównaniu z innymi kontynentami, zaczęto odnotowywać pierwsze zakażenia. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w świecie, 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W początkowej fazie w Afryce, między innymi ze względu na małą ilość prowadzonych testów, nie odnotowywano takiej skali zakażeń jak w innych częściach świata, co nie oznacza, że sytuacja na kontynencie była lepsza. Celem artykułu będzie analiza sytuacji i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii w Afryce. Na przykładzie wybranych państw autorka oceni ich przygotowanie i stosunek do walki z pandemią.

 • Impact of Covid-19 pandemic on of the world

  Author: Benjamin Mudaheranwa
  Institution: University of Rwanda
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 188-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202009
  PDF: cip/18/cip1809.pdf

  The author analyzes a number of issues regarding the impact of Covid-19 on societies in Africa, Asia, the USA and Europe. Author describes the expanded of the coronavirus and the effects of the pandemic. Particular attention is paid to analyzes economic, political, social and psychosocial problems of selected countries.

 • Determinants and Implications of Political and Economic Relations between China and South Korea during the Reign of Xi Jinping

  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 129-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.08
  PDF: apsp/71/apsp7108.pdf

  Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i implikacji charakteryzujących relacje chińsko- -południowokoreańskie za rządów Xi Jinpinga na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Celem moich rozważań będzie opisanie aktualnego stanu rzeczy we wzajemnych stosunkach oraz próba przeanalizowania, jak relacje obu podmiotów będą wpływać na konfigurację międzynarodową systemu bezpieczeństwa na terenie Azji Wschodniej. Na wstępie niniejszego studium prześledzę historię wzajemnych relacji za czasów zimnej wojny i proces normalizacji stosunków. Następnie przeanalizuję kontakty na linii Chiny–Republika Korei od 2013 r. i objęcia przez Xi Jinpinga oraz Parka Geun-hye sterów władzy w swoich krajach, skupiając się na najistotniejszym wówczas dla obustronnych związków problemie programu nuklearnego Korei Północnej. Niezwykle ważnym zagadnieniem w niniejszym tekście jest poruszenie kwestii zainstalowania na terenie Korei Południowej amerykańskiego systemu przeciwrakietowego THAAD w lipcu 2016 r., co doprowadziło do pogorszenia się relacji między Chinami a Republiką Korei, gdyż chiński rząd potraktował ten krok jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ChRL. Istotnym punktem moich rozważań będzie także znaczenie rywalizacji amerykańsko-chińskiej dla kontaktów między rządami obu omawianych w tekście krajów azjatyckich. W dalszej części opisuję kontakty Pekin–Seul po wybuchu epidemii koronawirusa na przełomie 2019 i 2020 r. Dodatkowo poruszam także problem powiązań ekonomicznych obu państw. W podsumowaniu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości należy spodziewać się intensyfikacji stosunków Pekin–Seul. Zamierzam stwierdzić, jak przybierająca na sile rywalizacja na linii Stany Zjednoczone–Chiny może przyczynić się do modyfikacji priorytetów dyplomacji południowokoreańskiej.

 • COVID-19 a proces legislacyjny - posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

  Author: Maria Lewandowska
  E-mail: maria-lewandowska@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0448-7181
  Author: Michał Dahl
  E-mail: dahl.michal@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2803-2648
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 137-149
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.10
  PDF: ppk/63/ppk6310.pdf

  COVID-19 and the legislative process – meetings of the Sejm of the Republic of Poland of the 9th term

  The article is an attempt to determine to what extent the topic of the COVID-19 pandemic dominated the deliberations of the Sejm of the Republic of Poland during the year from its occurrence. The beginning of the analysis was determined by the day on which the issue of the pandemic was first raised at the parliamentary session (i.e. March 2nd, 2020). According to the hypothesis, at least 50% of the issues raised during the parliamentary sessions will concern aspects related to the fight against the coronavirus. The analysis showed that the topic of the COVID-19 pandemic accounted for slightly more than 20% of all issues. The study was conducted using content analysis.

 • Zakaz zgromadzeń w Polsce w okresie stanu epidemii a odpowiedzialność karna

  Author: Natalia Daśko
  E-mail: ndasko@umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9122-4883
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 163-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.12
  PDF: ppk/63/ppk6312.pdf

  The ban on assemblies in Poland during the epidemic and criminal liability

  During the 16 months of the epidemic threat, and then the state of the epidemic, the executive authority introduced restrictive restrictions in the area of freedom of assembly, periodically forbidding them completely. Regardless of the bans introduced, during the indicated period, there were numerous protests and demonstrations triggered by the lockdown, government policy or the judgment of the Constitutional Tribunal of October 22, 2020. The author tries to answer the question whether the bans and restrictions introduced by the executive met the constitutional standard, and if not, whether the behavior of organizers or participants of assemblies constituting the implementation of their constitutional freedoms could fulfill the criteria of specific offenses or crimes. For this purpose, the author analyzes, inter alia, judgments of common courts, as well as the judgment of the Supreme Court of July 1, 2021.

 • Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic: codzienność i wizja przyszłości szkoły

  Author: Sylwia Jaskulska
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3454-7894
  Author: Mateusz Marciniak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid. org/0000-0002-7131-626X
  Author: Barbara Jankowiak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7660-2070
  Author: Michał Klichowski
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1614-926X
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 151-163
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.10
  PDF: em/16/em1610.pdf

  Distance education during the COVID-19 pandemic in the experiences of Polish students: everyday life and a vision of school’s future

  Our project was conducted during the COVID-19 pandemic. 1955 students from Polish schools participated in the study. The aim was to detect school experiences of children, adolescents and young adults. The results show the lack of digital hygiene, but also the respondents’ general satisfaction with the distance learning and their including its elements in the vision of the school of the future. The differences in the experiences of boys and girls and of the learners in rural and urban areas are a premise for the interpretation of the obtained results in the direction of deepening the previously existing inequalities associated with distance learning.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart