korupcja polityczna

 • Rola korupcji politycznej w procesie rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym

  Author: Waldemar Wojtasik
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 114-127
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
  PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

  Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

 • Prawne aspekty zwalczania korupcji politycznej

  Author: Joanna Uliasz
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 143-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.07
  PDF: ppk/05/ppk507.pdf

  For years, political funding has been the subject of heated disputes and debates. The discussion on “money in politics” involves the media, lawyers and ordinary citizens as well as those who are most interested, namely the politicians themselves. The issue of transparency in financing political parties and election campaigns is subject to continuous monitoring by international organizations (UN and Council of Europe) as well as NGOs which analyze the problem of corruption in public life (Transparency International). The role of both cannot be overestimated. The paper discusses all of the above mentioned topics. Particular attention is drawn to three themes. First, the problem of how law enforcement bodies define and classify the problem of political corruption is dealt with. Second, the impact of Council of Europe recommendations on the shape of Polish law concerning the openness of political funding is discussed. Thirdly, the article covers the legal solutions adopted in Poland which concern the sources of fundraising by political parties and electoral committees, their duty to keep financial reports as well as penalties for not conforming with financial discipline rules.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart