Kościół

 • OD SKŁADANIA OFIAR WŁASNYM BOGOM DO SANCTI REGES ET DUCES CZYLI ARPADÓW PRZYGODA Z SACRUM

  Author: RYSZARD GRZESIK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 149-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160206
  PDF: hso/11/hso1106.pdf

  The article explores the specificity of early medieval Hungarian Christianity, which lay in the existence of two metropolises in the Kingdom, i.e., Esztergom and Kalocsa, and the belief in the sanctity of the Árpád dynasty, expressed as early as in the second half of the thirteenth century.

 • POLITYKA BOLESŁAWA V WOBEC KLASZTORÓW W ASPEKCIE PROCESÓW MODERNIZACJI KSIĘSTWA KRAKOWSKO- -SANDOMIERSKIEGO II POŁOWY XIII WIEKU

  Author: PIOTR GRYGUĆ
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 176-198
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso140208
  PDF: hso/7/hso708.pdf

 • Czeski Bóg? Religijność Czechów jako wynik tradycji społeczno-kulturowych

  Author: Irena Bogoczová
  Institution: Ostravská univerzita
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0818-193X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 50-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.02
  PDF: em/13/em1302.pdf

  Celem artykułu jest prezentacja specyfiki czeskiego Kościoła i religijności Czechów. Autorka inspiruje się pracami głównie czeskich badaczy (Petr Fiala, Dana Hamplová, Tomáš Halík, Pavel Hošek, Jan Jandourek, Max Kašparů, Dušan Lužný, David Václavík, Michal Martinek, Zdeněk R. Nešpor, Pavel Říčan, Ivo O. Štampach, O. Štěch, David Václavík) i rozwija zawarte w nich myśli. Zajmuje się stereotypem Czecha, charakterystyką czeskiego wierzącego, czeskiego duchownego oraz czeskiego Kościoła, znajdując źródła wskazanych odmienności w wydarzeniach historycznych i ich interpretacji. W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski i przybliżono odbiorcy „obraz czeskiego Boga”.

 • Model relacji między państwem a związkami wyznaniowymi na Ukrainie – aspekt prawny

  Author: Kacper Milkowski
  E-mail: kacpermilkowski@gmail.com
  Institution: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4367-0365
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 225-247
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.14
  PDF: ppk/59/ppk5914.pdf

  The purpose of the publication is to characterize the model of relations between the state and religious organizations in Ukraine. After Ukraine gained independence in 1991, it was necessary to regulate issues related to the functioning of religious organizations in accordance with democratic standards. The model of separation adopted in the Constitution of Ukraine is the culmination of political changes. However, the Constitution of Ukraine provides for guarantees of freedom of conscience and religion, based on international standards arising from the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. Pursuant to Article 35 of the Constitution of Ukraine, everyone has the right to ideological freedom and to choose a religion. This right includes: freedom to profess any religion or not profess religion, freely cultivate religious or ritual cults individually or collectively, and conduct religious activities. This right may be restricted only if it is in the interest of protecting public order, health and morality of the population, or protecting the rights and freedoms of others. It should be noted that the law in question correlates with the constitutional provisions regarding the “ideological diversity” of social life in Ukraine, where the state cannot make any ideology compulsory – Art. 15 of the Constitution. Nevertheless, there is traditionally a significant influence of religious institutions on social relations, political events, which is explained by the historical significance of churches and religious organizations in the life of Slavic peoples and the specificity of the national mentality, the main component of which is religious spirituality. The author in this publication analyzes the legal system. The article also discusses selected problems related to the practical application of legal provisions.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart