Kosovo

 • The Question of Kosovo Independence in Polish Political Debate

  Author: Renata Podgórzańska
  Institution: University of Szczecin (Poland)
  Year of publication: 2008
  Source: Show
  Pages: 127-140
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2008009
  PDF: ppsy/37/ppsy2008009.pdf

  The proclamation of independence of Kosovo, although expected, had a destabilizing impact on the international situation. International community had various opinions on the decision of Kosovo authorities. Numerous conditions in "uenced the positions of individual countries. Countries acknowledging independence of Kosovo, that is some EU countries and the United States, recognized the proclamation of independence of Kosovo as a final stage of the Yugoslavia’s break-up with the basis for peaceful cooperation on the Balkans. Whereas, countries opposing the secession of Kosovo found it against the international law. They perceived this act as an example of western countries’ dominance and feared that it would form a dangerous precedent threatening international stability and security.

 • Rola Kosowa w brytyjskiej polityce zagranicznej po rozpadzie Jugosławii

  Author: Bartłomiej H. Toszek
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 134–148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.08
  PDF: apsp/50/apsp5008.pdf

  Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

 • Perspectives for Kosovo’s Accession to the EU

  Author: Aleksandra Raba-Schulze
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4847-6131
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 98-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201807
  PDF: rop/2018/rop201807.pdf

  Kosovo, the smallest country in Europe, over 10 years after declaring its independence, still remains outside of the European Union. As one of the countries of former Yugoslavia, it benefitted from the process of European integration, yet compared to neighbouring Western Balkan countries it is at an early stage of stabilisation and association process. The paper points to the main problems that Kosovo is facing, both at the internal and external level, in the face of the accession process and future membership in the European Union.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart