kryzys migracyjny

 • Stanowisko wybranych państw Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

  Author: Joanna Rosłon-Żmuda
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 362-374
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201722
  PDF: cip/15/cip1522.pdf

  Polityka migracyjna Niemiec, Włoch i Węgier to przykład trzech różnych koncepcji, które są uzależnione w dużym stopniu od wizji rządów sprawujących władzę w tych państwach. Im bardziej liberalne i demokratyczne rządy, tym bardziej otwarte społeczeństwa i tym większa wrażliwość na potrzeby migrantów. Większe także poczucie solidarności z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej, które kryzys uchodźczy dotyka najbardziej. Do Wspólnoty należą jednak państwa o różnym poziomie demokracji, również takie które niechętnie patrzą na obcych, a ich działania skupiają się przede wszystkim na ochronie własnych granic. Pomimo wielu różnic w bieżących rozwiązaniach cennym osiągnięciem trwającego dwa lata kryzysu uchodźczego jest zgoda wszystkich państw co do konieczności eliminowania przyczyn migracji poza Europą i ściślejsza współpraca w zakresie ochrony granic terytorium Unii Europejskiej.

 • Sweden’s Image Policy in the Times of Refugee Crisis

  Author: Anna Kobierecka
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 187-202
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.11
  PDF: apsp/64/apsp6411.pdf

  Sweden has a substantially long tradition of conducting an image policy using both public diplomacy and nation branding. The refugee crisis is a significant challenge for maintaining a strong nation brand and positive perceptions of this country, mostly owing to contradictions between the declared values of Sweden’s image and nation brand and the real steps undertaken by the government to limit refugee immigration. The aim of this article is to discover potential correlation between the refugee crisis and changes within Sweden’s image and the strategy for promoting the country abroad, as well as Sweden’s methods and forms of international communication.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart