kształtowanie tożsamości

 • Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu

  Author: Inetta Nowosad
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-7844
  Author: Maja Błaszczyk
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4762-7823
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 98-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.05
  PDF: em/12/em1205.pdf

  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na te elementy polityki edukacyjnej, które odnosiły się wprost do procesu kształtowania tożsamości narodowej obywateli Tajwanu (Republika Chińska) i wyodrębnienie ich kluczowych założeń widocznych w misji edukacji, programach kształcenia oraz znaczeniu przypisywanym kulturze mniejszości etnicznych. Przyjęto założenie Michaela Foucaulta oraz Timothy Mitchella, którzy wykazali, iż edukacja oraz język stanowią efektywne narzędzia zabezpieczenia władzy przez panującego i jej umocnienia. W takim rozumieniu edukacja jest postrzegana jako przedłużenie władzy rządu i panowania nad społeczeństwem poprzez kształtowanie nowej tożsamości obywateli podporządkowanej reżimowi. Przyjęcie założeń Foucaulta i Mitchella w analizie polityki edukacyjnej i językowej pozwala również zauważyć na Tajwanie zmianę paradygmatu i odejście od sinizacji na rzecz tajwanizacji; pozwala też wydobyć wiele innych procesów z tym powiązanych, jak: przejście od jednolitości do różnorodności, od autorytarnej centralizacji do decentralizacji, deregulacji i pluralizmu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart