kultura polityczna

 • Политические устремления казахстанской молодежи

  Author: Gulmira Abdiraiymova
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Author: Meruert Shnarbekova
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 312-329
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201616
  PDF: siip/15/siip1516.pdf

  Political aspirations of the Kazakhstani youth

  In the article data presented from the sociological research conducted in 2015 indicate that the participation of youth in politics and the interest is very low. Monitoring of political orientations in the projection on regional identity showed some significant differences: the youth of the “Northern”, “Western” and “Eastern” regions is with a tendency to the “troubled” perception of the political situation, while respondents of “Southern” and “Central” regions with the “neutral” assessment of and with a high degree of political tolerance and displaying the ability to political discourse. The political profile of young Kazakhs is characterized by a greater degree of uncertainty. Also, the boundaries of political preferences are blurred: the main factors of the formation of the ideological and political positions are to the greater extent cultural (preferences and stereotypes) rather than social factors.

 • Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii

  Author: Adrianna Frączek
  Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 9-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
  PDF: cip/16/cip1601.pdf

  Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
  Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
  Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

 • Socjalizacja i edukacja polityczna jako ważne determinanty kultury politycznej

  Author: Grzegorz Piwnicki
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 27-48
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201802
  PDF: cip/16/cip1602.pdf

  Uznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W drugiej połowie XX w. kultura polityczna stała się obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki, jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne.

 • ALEKSANDER GIEYSZTOR AND GERARD LABUDA FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF TWO GREAT HISTORIANS’ BIRTHDAYS (1916–2016)

  Author: MARCELI KOSMAN
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 243-264
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160211
  PDF: hso/11/hso1111.pdf

  Gerard Labuda and Aleksander Gieysztor were among the most distinguished Polish historians. Their impact on the development of Polish Medieval studies has been tremendous as testified by a large group of their disciples who continue the research commenced by the Poznań and Warsaw historians.

 • Significance of Citizens’ Political Culture in the Process of Democratization: A Case Study – Ukraine

  Author: Vladyslav Myroniuk
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 86-98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.07
  PDF: apsp/68/apsp6807.pdf

  The beginning of the 1990s was a time of geopolitical transformations. The collapse of the Soviet Union led to formation of new states that entered the path of democratization, and Ukraine was not an exception. Despite almost 30 years of independence, Ukraine remains a weak democracy. The reason of that, along with other problems, are peculiarities of political culture of citizens. Notwithstanding, weakness of political culture could be changed into the greatest advantage in the process of maturing of democracy in Ukraine.

 • Perception of Democracy in the Turkish Political Culture

  Author: Sabriye Beste Kabaçam
  Institution: Muğla Sıtkı Koçman University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7846-1718
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 230-242
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202011
  PDF: siip/19/siip1911.pdf

  The subject of this article is political culture and its relationship with democracy. The article is focused mainly on Turkish political culture and democratic practices. It is clear that the political system is directly connected with the political culture of society. But how could we distinguish political culture from other things or do we even have to? The purpose of this article is to present and evaluate the main role of political culture, which affects levels of tolerance, interpersonal trust, etc., as well as the adaption of democratic institutions to the current system. The main problems of Turkish political life are discussed in the article with the perspective of the relationship between political culture and democracy. The aim of this article is to present concepts of cultural orientations, the reflection of economic and political factors, social structures, as well as complex and unclear relations between them, which are simultaneously linked to a stable democracy. Therefore, it can be observed that stable democracy is not a coincidence but a result of all mentioned factors.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart