kwestionariusz

 • Pomiar wrażliwości międzykulturowej w warunkach polskich

  Author: Mariusz Korczyński
  Institution: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1520-8643
  Author: Dariusz Majerek
  Institution: Politechnika Lubelska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0035-7187
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 187-203
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.10
  PDF: em/15/em1510.pdf

  W USA, Guo-Ming Chen i William J. Starosta opracowali narzędzia badawcze w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej do pomiaru wrażliwości międzykulturowej jako głównego wymiaru kompetencji komunikacji międzykulturowej. W Niemczech Wolfgang Fritz, Antje Möllenberg oraz Guo-Ming Chen, na próbie 541 studentów potwierdzili jego trafność, rekomendując je dla populacji Europy Zachodniej. W artykule zaprezentowano polską wersję kwestionariusza do pomiaru wrażliwości międzykulturowej wraz z jego własnościami psychometrycznymi i wynikami analizy normalizacyjnej. Ponadto w opracowaniu przedstawiono podstawy teoretyczne kwestionariusza oraz jego budowę i zasady posługiwania się narzędziem. Polska wersja kwestionariusza (identycznie jak oryginalna) składa się z 24 pozycji testowych zawartych w obrębie pięciu podskal (α-Cronbacha 0,85) oraz spełnia wszystkie warunki tzw. dobroci psychometrycznej testu. Narzędzie pozwala w sposób szybki, trafny i rzetelny dokonywać pomiaru podstawowych czynników wrażliwości międzykulturowej, takich jak: Zaangażowanie w interakcję, Szacunek dla różnic kulturowych, Pewność w interakcji, Przyjemność z interakcji, Uwaga/Pilność w interakcji. Narzędzie może być stosowane przez naukowców i praktyków we wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia z interakcją w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (biznes, edukacja, turystyka itd.). Do artykułu załączono kwestionariusz wraz z kluczem, ułatwiającą praktykom analizę i interpretację uzyskanych wyników.

 • Sztuka i nauka formułowania pytań w badaniach ilościowych . Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

  Author: Daniel Dariusz Mider
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2223-5997
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 243-258
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.14
  PDF: kie/133/kie13314.pdf

  Art and science of creating a questionnaires in quantitative research. New reality and new challenges

  The text enriches the theoretical reflection on the standardization of measurement tools in the methodology of social sciences. The need for this text is also, to some extent, didactic and organizing the reflection so far. This article presents the original concept of analyzing questionnaire questions on three following levels: content-related, logical, and psychological. The substantive / content-related level refers to the division according to the way of construction - structure, format - questions and/or answers. On the other hand, the logical plane is a division according to the functions given questions or groups of questions fulfilled in a broader context, i.e. concerning the whole questionnaire. The psychological plane was distinguished due to the intended or unintended but unavoidable emotional reactions evoked by the respondent). In the last part of the text, a reflection on the most common errors in research tools is presented and recommendations for avoiding them are formulated.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart