labour migration

 • Таможенный союз и развитие миграционных процессов в Кыргызстане

  Author: Nyrgylya K. Isakova
  Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University, Russia
  Author: Kumen I. Isakov
  Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University, Russia
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 145-152
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016209
  PDF: npw/11/npw2016209.pdf

  The article discusses the impact of the Customs Union on the development of migration processes in Kyrgyzstan.

 • Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracji migrantów

  Author: Robert Bartłomiejski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Dorota Kowalewska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 110-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.07
  PDF: apsp/70/apsp7007.pdf

  Celem artykułu jest określenie specyfiki problemu imigracji zarobkowej do Polski do 2020 roku. Autorzy poświęcą uwagę aspektowi budowania strategii integracji imigrantów zarobkowych. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza, mówiąca o tym, że specyfika imigracji zarobkowej do Polski sprzyja adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. W tekście dokonano charakterystyki tej specyfiki. Adaptacja imigrantów w Polsce nie jest jedyną właściwą drogą ich integracji. Optymalny model integracji powinien być pochodną przynajmniej trzech czynników: 1) przyjęcia przez władze państwa właściwego, wariantowego modelu integracji społecznej, popartego konsekwentną polityką migracyjną, 2) postawy, jaką przyjmują imigranci wobec praktyk, norm, wartości i wzorów kulturowych społeczeństwa przyjmującego oraz 3) postawy społeczeństwa przyjmującego wobec obcych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart