language

 • La socialisation et la réception de la conception scientifique comme facteurs de son existence

  Author: Oksana Prosianyk
  Institution: Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuzneca w Charkowie (Ukraina)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 45-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018103
  PDF: tpom/27/tpom2703.pdf

  Socjalizacja i recepcja koncepcji naukowej jako czynniki jej istnienia

  W artykule przedstawiony został problem socjalizacji i recepcji koncepcji naukowej jako jednej z funkcjonalnych odmian obrazu świata. Opisano proces stadium socjalizacji, czyli rozpowszechnienia koncepcji naukowej w pewnym środowisku naukowym (na przykładzie koncepcji lingwistycznej F. de Saussure’a). Recepcja koncepcji naukowej rozpatrywana jest jako proces wielowymiarowy. Autorka wskazuje na szereg czynników, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu zjawiska recepcji.

 • Językowy obraz świata i jego istnienie

  Author: Mateusz Kowalski
  Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 141-154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018209
  PDF: tpom/28/tpom2809.pdf

  Linguistic pictures of world and its existence

  The linguistic image of the world, as a fundamental concept of contemporary cognitive linguistics, has been the subject of numerous material and theoretical studies. This resulted in a multiplicity of its definitions, which the author of this article analyzed in terms of ontological points present in them. From the point of view of kantianism and constructivism, he tries to engage in a debate with supporters of philosophical and semantic realism who perceive the linguistic image of the world as the property of an objectively existing society.

 • La peculiarità del linguaggio giornalistico sportivo in base all’analisi degli articoli della Gazzetta dello Sport.

  Author: Julia Murrmann
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Patrycja Surmaj
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 197-216
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2015.06.12
  PDF: iw/06/iw612.pdf

  THE PECULIARITY OF THE LANGUAGE OF SPORTS BASED ON AN ANALYSIS OF ARTICLES FROM LA GAZETTA DELLO SPORT

  this paper focuses on the language of sports in the press, and its objectives are to analyse the specific linguistic features of the language of sports, to describe their function and to assert their possible impact on sports fans. By means of content analysis, a corpus of articles from a popular Italian sports newspaper, La Gazzetta dello Sport, was investigated in order to examine the stylistic properties typical of the language of sports. Indeed, all of the features described in this article’s review of literature on the language of sports were richly present in the corpus under scrutiny. their role consists in forming opinions, creating attitudes and arousing emotional reactions among readers.

 • Language as an Element of Identity: Language of National Minorities in the Educational Systems of Belarus, the Czech Republic, Poland, and Ukraine

  Author: Barbara Grabowska
  Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
  Author: Łukasz Kwadrans
  Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 43-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.03
  PDF: kie/130/kie13003.pdf

  Life in a culturally diverse environment and being a national minority member causes the socialization of young people to occur in more than one language. Language is not only a medium of culture but also a core element of identity. This article discusses the implementation of the right of national minorities to education in their languages. In Belarus, the Czech Republic, Poland, and Ukraine, there are national minorities of autochthonous character, along with schools with the language of a particular minority as the teaching language. The most developed and numerous network of schools operating in the official school system is in the Czech Republic. In Belarus and Ukraine, the legal possibility of opening and running minority schools was introduced several years ago. Not without significance is the functioning of parish schools, Saturday-Sunday schools, national or ethnic clubs. Apart from family, school is the basic place of learning the minority language, an important element of national identity. At school, learners deepen their cultural competences, within their national, majority group and European culture.

 • Wulgaryzmy w komunikowaniu politycznym

  Author: Paweł Malendowicz
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2325-9966
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 276-298
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202014
  PDF: siip/19/siip1914.pdf

  Wulgaryzmy, nazywane w języku polskiego prawa słowami nieprzyzwoitymi, występują w procesie komunikowania politycznego. Polega ono na dwustronnym przepływie komunikatów politycznych pomiędzy nadawcami i odbiorcami z udziałem mediów. Wulgaryzmy są jednostkami leksykalnymi, które w przestrzeni publicznej mogą zaistnieć dzięki mediom, ale to Internet jest tym podmiotem, który je utrwala. Zweryfi kowanie tej hipotezy jest celem artykułu. Wulgaryzmy pełnią liczne funkcje w procesie komunikowania politycznego. Najważniejsze z nich to: dyskredytacyjna, eskapistyczna, katharsis, deskrypcyjna, rozrywkowa, prowokacyjna, a także – w znaczeniu symbolicznym – reprezentacji, integracyjna, delimitacyjna, mobilizująca.

 • Differences in Communication Skills among Elementary Students with Mild Intellectual Disabilities after Using Easy-to-Read Texts

  Author: Marta Licardo
  Institution: University of Maribor
  Author: Nina Volčanjk
  Institution: University of Maribor and Elementary school Bojan Ilich
  Author: Dragica Haramija
  Institution: University of Maribor
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 236-246
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.64.2.19
  PDF: tner/202102/tner6419.pdf

  The purpose of the study was to analyse differences in speech, language and communication skills between students with mild intellectual disabilities using a narrative text written in easy-to-read text (experimental group), and students with mild intellectual disabilities using a book containing the same content but written in ordinary text (control group). The results indicate that students with mild intellectual disabilities who listen to the easy-to-read text exhibit superior communication skills in individual conversations with the teacher. Significant differences occur in all three measured variables. The research is important contribution in understanding of benefits of easy-to-read texts.

 • Language as the Most Important Means of Communication

  Author: Nino Kemertelidze
  Institution: Grigol Robakidze University
  Author: Khatuna Kacharava
  Institution: Grigol Robakidze University
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 159-167
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.02.10
  PDF: kie/108/kie10810.pdf

  Communication is a means of sending and receiving information. Communication processes are used for receiving, keeping, processing and sending information. The receiver of information can be a human, any living being or a piece of material-technical equipment, for instance a computer. There are several types of communication: a) communication in the human society; b) communication among animals (birds); c) communication between technical and mechanical equipment. Besides, we can distinguish other types of communication, including: communication between humans and animals and communication between humans and technical equipment.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart