legal system

 • International Law and the Nagorno–Karabakh War: Opinion on Political Aspects

  Author: Sadir Surkhay Mammadov
  E-mail: centrum.polskie.bsu@gmail.com
  Institution: Baku Slavic University (Azerbaijan)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 385-390
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016028
  PDF: ppsy/45/ppsy2016028.pdf

  The opinion report considers relations between international norms, Azerbaijan’s national legal system and political understandings of the Nagorno–Karabakh conflict. It discusses classification of Armenian actions in a context of the international law’s development and an impact of international regulations on national criminal codes. Therefore, it presents the Azerbaijani perspective on major political aspects of the Nagorno–Karabakh War and international response to Armenian occupation of Azerbaijan’s territories. Moreover, it evaluates Armenian actions in the region with reference to the definition of genocide and international policy of its prevention. In general, the opinion report shows how the Azerbaijani society understands the conflict and how it may be classified on the basis of the Soviet law (as acts of terror has started in the late 1980s), the international law and the contemporary Criminal Code of the Republic of Azerbaijan. As a result, it is not only a report that introduces the Azerbaijan’s perspective on the issue, but it can also be recognised as an interesting source to understand how the Azerbaijani people label actions of their neighbouring nation. 

 • Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

  Author: Marcin Gołębiowski
  E-mail: golebiowski.marcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
  PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

  Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart