legitimacy

 • Podstawy społecznej akceptacji polityki Władimira Putina

  Author: Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
  Institution: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 249-263
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201715
  PDF: cip/15/cip1515.pdf

  Artykuł koncentruje się na eksploracji najważniejszych czynników indukujących wysokie poparcie dla polityki Władimira Putina. Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka rosyjskiego systemu politycznego, który determinuje określone relacje na linii Kreml – społeczeństwo rosyjskie. Mając świadomość, iż społeczeństwo rosyjskie nie jest monolitem, autorka kieruje uwagę na tę część rosyjskiej populacji, która deklaruje swoje poparcie dla działalności obecnego prezydenta. Uwzględniając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących tego zjawiska stara się w tekście odpowiedzieć na następujące pytania: na jakie potrzeby i oczekiwania społeczne odpowiadają działania prezydenta? Dlaczego duża część społeczeństwa rosyjskiego nie widzi alternatywy dla Władimira Putina na stanowisku Prezydenta Rosji? W jakim stopniu wartości realizowane przez Kreml wpisują się w wartości uznane przez rosyjskie społeczeństwo?

 • Poglądy autorytarne a stosunek do demokracji polskich studentów

  Author: Radosław Marzęcki
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 130-147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.07
  PDF: apsp/55/apsp5507.pdf

  W niniejszym artykule autor przedstawia problem kryzysu legitymizacyjnego współczesnej demokracji. Dane empiryczne wskazują, że obywatele wielu skonsolidowanych demokracji stają się dzisiaj coraz bardziej nieufni (cyniczni) wobec wartości, jaką jest demokratyczny system polityczny. Okazuje się, że problem ten dotyczy dzisiaj młodszych pokoleń obywateli. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak młodzi ludzie (studenci) postrzegają i oceniają system polityczny w Polsce, także stara się przedstawić szerszy społeczny kontekst legitymizacji demokracji. Dlatego też analizuje związek pomiędzy preferowanym modelem władzy a poglądami na skali przekonań autorytarnych/demokratycznych.

 • Rocznice urodzin weteranów Komunistycznej Partii Chin w polityce wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej

  Author: Adrian Brona
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 418-437
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip2016
  PDF: siip/15/siip1521.pdf

  Birthday Anniversaries of the Veterans of Communist Party of China in the Internal Politics of the People’s Republic of China

  This article analyses functions of birthday commemoration of veterans of Communist Party of China. Content analyses of official ceremonial speeches and case study was applied to research ceremonies of 120th anniversary of Mao Zedong birthday and 100th anniversary of Xi Zhongxun, Hu Yaobang and Liu Huaqing birthdays. The study is based on Maurice Halbwachs’s concept of collective memory. The results shows legitimizing function of those events – both of party rule over China and Xi Jinping leadership in the party.

 • Between Legitimization and Deliberation. Participatory Budget in Dąbrowa Górnicza

  Author: Mariusz Popławski
  E-mail: mpoplawski@umk.pl
  Institution: Faculty of Political Studies and International Relations Nicolaus Copernicus University in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5563-5308
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 407-423
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.31
  PDF: ppk/46/ppk4631.pdf

  Even though participatory budgets have rather short history in Poland criticism of its unwanted side effects have pushed some municipal authorities towards quick reforms of their initial visions. Most of them have decided just for small adjustments, but some have tried to be innovative and have reformed the whole mechanism. In this article, author attempts to take a closer look at consequences that accompany changes aimed at more quality of the whole procedure. The article aims to examine how more deliberation affects legitimization of participatory budgets. It is also an attempt to find out whether it brings expected outcomes within quality and profile of selected projects. Finally, we may learn here how people deal with more advance procedures. The analysis should serve anyone who is willing to search for new solutions among direct democracy tools in Poland.

 • Local Self-Government as a Problem of Political Theory

  Author: Łukasz Święcicki
  E-mail: lukasz.swiecicki@uph.edu.pl
  Institution: University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-2825
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 531-542
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019401
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019401.pdf

  The article aims at restoring local self-government as a research problem of political theory. In contemporary political science literature, local self-government is not treated as one of its normal, standard research problems. The main obstacle of its ambiguous position within political theory is, as I argue, the forced and imposed apolitical character of local self-government considered as a part of public administration. Despite some degree of organizational, especially institutional and legal, self-determination, the local self-government is not a political, i.e. sovereign entity. However, its non-sovereign status, which is legally established, does not exclude the existence of political potency in it.

 • Political Process, Crisis and Legitimacy in Poland

  Author: Hector Calleros
  E-mail: h.calleros@uw.edu.pl
  Institution: University of Warsaw (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5689-5075
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 71-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020205
  PDF: ppsy/49-2/ppsy2020205.pdf

  The paper examines the conflict over the control of the integration of Poland’s Constitutional Tribunal (CT) that evolved into a constitutional crisis in October 2015 - and has extended for more than two years. It identifies issues that help understand how the Polish Democracy does not impede the erosion of constitutional democracy as the conflict has undermined the CT and the function of judicial review (JR). The article examines issues of legitimacy that emerge from the crisis; it also examines the extent to which the institutional settings condition the operation of the JR function; in particular, it looks at the role of executive actors (the Government and the President), and the role of the political/parliamentary party in bridging the separation of powers.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart