libertarianizm

 • Libertarianizm i teoria praw podmiotowych

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 41-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.03
  PDF: apsp/58/apsp5803.pdf

  Artykuł podejmuje problem założeń libertariańskiej teorii sprawiedliwości w zakresie teorii praw podmiotowych. Tekst stawia tezę, iż libertarianizm presuponuje Teorię Woli w analizie uprawnień. Argumentacja stawianej tezy przebiega na sześciu płaszczyznach: (1) libertariańskiego pojęcia praw własności prywatnej; (2) identyfikowanej przez libertarianizm funkcji praw własności prywatnej; (3) libertariańskiego uzasadnienia praw własności prywatnej; (4) wąskiego charakteru libertariańskiej teorii politycznej; (5) libertariańskich zasad sprawiedliwej dystrybucji praw własności prywatnej; (6) libertariańskiego modelu ładu politycznego. Artykuł wskazuje, iż poza tym, że Teoria Woli dostarcza analitycznego wyjaśnienia libertariańskiej teorii sprawiedliwości na wszystkich tych płaszczyznach, jej konkurentka, czyli Teoria Interesu, nie jest w stanie wygenerować takiej artykulacji bez szeregu arbitralnych założeń ad hoc i dlatego pozostaje niekompatybilna z libertarianizmem.

 • Libertarianism, Freedom and the Problem of Circularity

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 7-17
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.01
  PDF: apsp/59/apsp5901.pdf

  In the present paper the author considers a challenge to libertarianism posed by G.A. Cohen. The charge issued by Cohen says that libertarianism defines freedom in terms of justice and justice in terms of freedom. The paper deals with an aspect of this charge as expressed by one of Cohen’s thought experiments according to which it is not the case that the answer to the question whether person B forces person A to do φ depends on whether person B’s actions are legitimate or not. Employing the Hohfeldian analysis of fundamental jural conceptions, the author demonstrates that if person B’s actions are legitimate, then making person A to do φ cannot, at pains of contradiction, be considered forcing. If person B is at a liberty to make person A to do φ, then person B cannot at the same time and in the same respect be at duty not to make person A to do φ. Yet, this is exactly what would follow if we adopted the stance that person B’s legitimate actions force person A to do φ. If they forced person A, then the expenditure of whatever labour needed to do φ would not be a voluntary expenditure and thereby would constitute a violation of person A’s rights to this labour. However, if person A’s rights were violated by person B’s actions, then via Hohfeldian Correlativity Axiom person B would have to be at duty not to undertake these actions. Yet, the whole reasoning started from the assumption that person B is at liberty to undertake them.

 • Problem dobrowolnego niewolnictwa w filozofii politycznej libertarianizmu

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 61–84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.04
  PDF: apsp/54/apsp5404.pdf

  Artykuł dotyczy problemu możliwości prawnej istnienia dobrowolnego niewolnictwa na gruncie libertariańskiej teorii naturalnych praw podmiotowych. Praca stawia hipotezę, iż teoria ta zakłada możliwość prawną istnienia umów niewolnictwa i że możliwość ta wynika logicznie ze zbywalności oraz komposybilności (compossibility) naturalnych praw podmiotowych. Artykuł prowadzi dyskusję z przedstawianymi w literaturze przedmiotu argumentami negującymi taką możliwość. W pracy wykorzystano metodę analizy logicznej.

 • Problem aksjomatyczności zasady autowłasności w filozofii politycznej libertarianizmu

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 42–64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.03
  PDF: apsp/49/apsp4903.pdf

  Przedmiotem badań podejmowanym w tekście jest jedna z głównych podstaw teoretycznych libertarianizmu: zasada autowłasności. Problemem badawczym artykułu jest pytanie: Czy zasada autowłasności jest aksjomatem? Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest metoda disputatio. Na podstawie przeprowadzonych badań w tekście proponowana jest teza afirmatywna: zasada autowłasności ma status logiczny aksjomatu. Artykuł prezentuje wypracowaną siatkę pojęciową rozróżniającą samoposiadanie, auto własność i uzasadnienie autowłasności oraz rozwija linię argumentacyjną wskazującą, że choć prima facie to samoposiadanie, a nie autowłasność jest aksjomatem, to ponieważ samoposiadanie z konieczności implikuje autowłasność, to także autowłasność musi mieć status logiczny aksjomatu.

 • Libertarianism and Obligatory Child Support

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 90–106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.07
  PDF: apsp/48/apsp4807.pdf

  In the present paper, I investigate the relation between the institution of obligatory child support and libertarianism, particularly a libertarian theory of distributive justice. I demonstrate that the institution of obligatory child support is incompatible with the classical libertarian theory of distributive justice as represented by Murray N. Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Walter Block, Stephan Kinsella or Robert Nozick. However, the main research question that I address in the paper is: What construal of the libertarian theory of distributive justice is the institution of obligatory child support compatible with? I hypothesise that obligatory child support is compatible with the libertarian theory of distributive justice interpreted in terms of the “finders-creators ethic”, as represented by Israel M. Kirzner. To inquire into the main research problem, I employ the method of reflective equilibrium.

 • Three Rival Visions of Distributive Justice the Indirect Case for Libertarianism

  Author: Łukasz Dominiak
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 7-21
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.01
  PDF: apsp/44/apsp4401.pdf

  In this paper, I employ the method of reflective equilibrium to analyse background conditions of our considered judgements about distributive justice generated by a thought experiment called “Three Children and a Flute”, proposed and interestingly commented upon by Amartya Sen in his book The Idea of Justice. I claim that, contrary to Sen’s conclusions drawn from the thought experiment, for the utilitarian and egalitarian visions of distributive justice to hold other things about distribution of resources and social life that we are not willing to accept must be true and that it is not the case then that it is a ‘difficult decision’ to make what pattern of distribution should prevail in the thought experiment. To boot, I hold that libertarian or natural pattern of distribution does not presuppose these background conditions that we are not willing to accept and which are presupposed by egalitarian and utilitarian distributive patterns. I conclude that taking into consideration the fact that there is a plethora of inconsistencies, counter-intuitive consequences and anti-scientific implications of the utilitarian and egalitarian solutions to the thought experiment, it is a natural pattern of distribution that prevails in the ‘flute dilemma’.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart