linguistic interference

 • Językowy aspekt tożsamości Polaków Donbasu

  Author: Anita Staszkiewicz
  Institution: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kazachstanie (Ukraina)
  Author: Lech Aleksy Suchomłynow
  Institution: Centrum Języka i Kultury Polskiej (Ukraina)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 133-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.09
  PDF: em/8/em809.pdf

  W podjętych rozważaniach autorzy analizują obecny stan tożsamości Polaków zamieszkujących na terenach Ukrainy wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej na Donbasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzać, iż ze względu na specyficzne mechanizmy tygla kulturowego w Ukrainie wschodniej tworzy się jakościowo nowy gatunek kultury polskiej. W środowiskach polonijnych, gdzie nie ma ciągłości kultury ojczystej, kultywowane są tylko niektóre jej elementy, o czym często decyduje nieliczna grupa działaczy i społeczników. Dlatego tak zwany renesans polskiej mniejszości na Wschodzie ma charakter spontaniczny i nieukierunkowany. Dotyczy to również znajomości języka polskiego i motywacji podjęcia jego nauki.

 • EUROLETTO ITALIANO SULL’ESEMPIO DI ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE EUROPEA

  Author: Desy Masieri
  E-mail: desy.masieri@doctoral.uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8469-3796
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 161-178
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2018.09.21
  PDF: iw/09_2/iw9208.pdf

  ITALIAN EUROLECT: AN ANALYSIS BASED ON ARTICLES OF THE EUROPEAN CONSTITUTION

  The following article discusses the linguistic features of legal Italian and the notion of Eurolect; the analysis is based on articles of the European Constitution. The information provided herein aims to demonstrate that legal Italian has a different set of qualities in comparison with those that apply to Eurolect. The author of the article describes the principal characteristics of the Italian language that is used in the institutions of the European Union, a language that is the result of translating the Community legislation, drafted primarily in English or French, and is different from the actual linguistic norms of Italian. It is grammatically correct, yet its quality is not satisfactory for a native speaker. This problem is called attrito linguistico and is a new term in Italian linguistics. Due to this problem, these texts are often criticised for being low-quality translations, but their quality is the result of requirements imposed on translators. The third part of this article then goes into detail about the main features of translated Italian texts and focuses on the analysis of some of the articles present in the European Constitution in order to elaborate on the choices made during the translation and to suggest further solutions.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart