local leader

 • Nauczyciel – lider lokalny. Doświadczenia pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

  Author: Jolanta Muszyńska
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: Jolanta Muszyńska
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.07
  PDF: em/3/em307.pdf

  Autorka podkreśla wychowawczą rolę środowiska lokalnego w socjalizacji i kulturalizacji młodego pokolenia. Zakłada, że udział w różnorodnych lokalnych działaniach buduje świadomość przynależności do określonej grupy, określonego terytorium. Prezentuje wyniki szerszych badań studentów pedagogiki, przyszłych nauczycieli dotyczących poczucia wspólnotowości. Koncentruje się na: identyfikacji lokalnej, stosunku do wartości kulturowych, miejsca oraz aktywności społecznej. W konkluzji stwierdza, że praca edukacyjna, wychowawcza nauczyciela jest zadaniem związanym z misją zorientowaną aksjologicznie, czyli na kształtowanie wartości i postaw, której odniesieniem powinny być wartości kulturowe miejsca – kultura lokalna, ale również misją zorientowaną na kształtowanie nowych wzorów zaangażowania społecznego, obywatelskiego.

 • Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji – oczekiwania versus rzeczywistość

  Author: Monika Sidor
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Katarzyna Kuć-Czajkowska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Justyna Wasil
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 20-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.02
  PDF: apsp/66/apsp6602.pdf

  W artykule podjęto problematykę przywództwa lokalnego w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w latach 2014-2017 wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast albo ich zastępców, a także radnych, mieszkańców (w tym dziennikarzy, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). W pierwszej części ukazano teoretyczny aspekt przywództwa lokalnego, w drugiej wskazano na uwarunkowania w pełnieniu funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w trzeciej określono cechy, jakie powinna posiadać osoba pełniąca ten urząd.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart