manipulacja

 • Kreowanie rzeczywistości w filmach dokumentalnych. Kazsus Leni (Helene Amalie Berthy) Riefenstahl na podstawie produkcji Triumf woli i Olympia

  Author: mgr Aleksandra Jeż
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Author: dr Dominika Narożna
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 106-122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201706
  PDF: siip/16/siip1606.pdf

  Creating of reality in propaganda documentaries. The case of Leni (Helene Amalie Berthy) Riefenstahl on the basis of Triumph of the Will and Olympia

  The aim of this article is to present the biography of a film director- L. Riefenstahl, with an emphasis on her propaganda documentary works by the example of two documentaries: “Triumph of the Will” and “Olympia”. The thesis stated by the authors of this article is about creating reality by L. Riefenstahl. The authors present the propaganda techniques used by the director in her documentaries. The authors base this work on the analysis of audiovisual productions, historical method and finally- deduction. L. Riefenstahl was the artist with a great experience. As the director, not only was she innovative and unconventional, but also she was able to use and transfer her experience gained on other fields of her own life onto audiovisual productions. Therefore, the critics value Riefenstahl’s works due to their innovatory character and technical nuances. Although L. Riefenstahl is one of the most talented documentary directors, still, vast majority of her films were vile propaganda at the service of the 3rd Reich. Worshipping Hitler, love of symbols and faith in NSDAP is highly visible in Riefenstahl’s works.

 • Formy i efektywność rosyjskiego oddziaływania informacyjnego na Białorusi

  Author: Aliaksandr Kazak
  Institution: Belarusian Analytical Workroom
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 240-251
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202012
  PDF: cip/18/cip1812.pdf

  W artykule zaprezentowano formułę rosyjskiego oddziaływania propagandowego jakiemu państwo rosyjskie poddaje obywateli Białorusi. Wskazano cele i grupy docelowe tego oddziaływania, dokonano oceny ich efektywności oraz przedstawiono możliwe formy reakcji, mającej na celu przygotowanie Białorusinów do umiejętnego dostrzegania działań mających na celu dezinformację, manipulację i kształtowanie opinii publicznej zgodnie z rosyjskimi celami politycznymi.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart