marszałek Sejmu

 • Przejściowa niemożność sprawowania urzędu przez prezydenta RP w świetle Konstytucji i nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  Author: Mateusz Radajewski
  E-mail: mateusz.radajewski@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.01
  PDF: ppk/30/ppk3001.pdf

  Artykuł dotyczy problematyki przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta RP. Konstytucja wyróżnia aż trzy rodzaje takiej niemożności. Pierwszy obejmuje sytuacje, w których prezydent jest zdolny do poinformowania o tym fakcie, drugi – gdy nie może tego uczynić, trzeci natomiast wiąże się z zawieszeniem sprawowania urzędu przez prezydenta w związku z postawieniem go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. W artykule omówiono po kolei każde z tych zagadnień. Autor odnosi się m.in. do przesłanek stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP, a także poddaje szczegółowej analizie przepisy nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczące tego zagadnienia. Refleksje autora uzupełnione są odpowiednimi wnioskami oraz postulatami nowelizacji zarówno Konstytucji RP, jak i wspomnianej ustawy.

 • O odpowiedzialności Marszałka Sejmu – przyczynek do dyskusji

  Author: Joanna Juchniewicz
  E-mail: asia.juchniewicz@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 107-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.07
  PDF: ppk/45/ppk4507.pdf

  Marszałek Sejmu ma szczególną pozycję ustrojową. Wynika ona z faktu, że jest kierowniczym organem Sejmu, posiadającym szereg kompetencji wykraczających poza zakres funkcjonowania organu przedstawicielskiego. Ponadto Marszałek w określonych ustawą konstytucyjną przypadkach wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kompetencje Marszałka zostały określone bardzo szeroko, jednak w ślad za tym nie został on objęty reżimem odpowiedzialności konstytucyjnej. Brak mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej Marszałka Sejmu pozostaje w pewnej sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, zakładającymi odpowiedzialność władzy.

 • Marszałek sejmu jako osoba wykonująca tymczasowo obowiązki prezydenta RP – dylematy konstytucyjne

  Author: Grzegorz Pastuszko
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 83-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.04
  PDF: ppk/05/ppk504.pdf

  The article concentrates on issue of legal status of Marshall of Sejm as a person executing presidential duties by the time when the president for some reasons can not hold his office. The author analyses in details binding legal rules, indicating whether they are useful or whether they are just wrong. The first part of article shows us polish constitutional tradition in presented area. It includes both pre- and post war period. In the second part we can find an analysis of constitutional rules referring to the issue of presidential substitution. The remarks in the article are based on political praxis in Poland. In many cases the author criticizes introduced legal rules. He also formulates many practical conclusions for the future.

 • Parliamentary Review of the Constitutionality of Bills – Some Remarks on the Background of the Article 34 p. 8 of the Standing Orders of the Sejm

  Author: Anna Rytel-Warzocha
  E-mail: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8972-4088
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 71-81
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.05
  PDF: ppk/51/ppk5105.pdf

  According to the Standing Orders of the Sejm the Speaker of the Sejm, after seeking the opinion of the Presidium of the Sejm, may refer any bills which raise doubts as to their consistency with law, in particular with the Constitution, to the Legislative Commit- tee for its opinion. If the Committee finds the bill unconstitutional and therefore in- admissible, the Speaker can refuse to initiate the legislative procedure. The above reg- ulation has for many years raised doubts as to its consistency with the Constitution, in particular the constitutional right to legislative initiative (Article 118) or the rule of considering statutes in three readings by the Sejm (Article 119, Article 120). The arti- cle presents the genesis and the analysis of the current regulation of the parliamenta- ry review of the constitutionality of bills in Poland at the very beginning of the legis- lative procedure, the controversies that arise on that background and the discussion on that issue among the representative of the doctrine as well as conclusions de lege lata and de lege ferenda.

 • Around the Issue of Convening Meetings of the Sejm

  Author: Grzegorz Pastuszko
  E-mail: grzegorz.pastuszko@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1494-6409
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 83-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.06
  PDF: ppk/51/ppk5106.pdf

  This article provides an analysis of selected problems regarding the mechanism for con- vening sessions of the Sejm by its Marshal. The author criticizes the adopted legal solu- tions, first of all paying attention to the excessive strengthening of the role of the chair- man of the first chamber of parliament in this respect. In his opinion, doubts must be raised by the fact that under the regulations, the right to convene meetings of the Sejm has got only the Marshal, whereas such entities such like parliamentary factions, as well as the President and the government, are formally deprived of it. In addition, he also shows the dilemmas that may arise in the course of applying those provisions in systemic practice. M. in here, he indicates the problem of setting dates of a sitting of the Sejm, in- viting guests and the situation when a sitting cannot be convened for objective reasons.

 • Marszałek Sejmu jako organ czuwający nad spokojem i porządkiem na obszarze Sejmu – dylematy teorii i praktyki parlamentarnej

  Author: Sławomir Patyra
  E-mail: pteam@op.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6331-9006
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 45-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.02
  PDF: ppk/53/ppk5302.pdf

  The article refers to the status of the Marshal of the Sejm, especially with regard to his position as a „guard of the Sejm”. The Author characterizes Marshal competences connected with watching over peace and order within the Sejm, both in terms of legal status and parliamentary practice. In the context of the practice of the previous term of office of the Sejm, he draws attention to the numerous cases of the Marshal using his procedural powers in a way that favours deputies of the fraction represented by the Marshal and their abuse against opposition deputies.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart