media

 • Brexit, the rise of populism in the United Kingdom and the situation in Vietnam

  Author: Ho Thu Thao
  Institution: University of Social Sciences and Humanities
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 22-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
  PDF: cip/19/cip1902.pdf

  Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

 • Afghanistan’s Media Developments and Challenges in the Past Two Decades: A Short Glance at Media Freedom

  Author: Masom Jan Masomy
  Institution: Afghanistan Academy of Sciences
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 64-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2022104
  PDF: rop/19/rop1904.pdf

  Media, during Taliban five years period from 1996-2001, had been totally suffocated. Only limited number of print media would publish to spread the propaganda of Taliban Emirate under Sharia Law. Post-Taliban era, media landscape obtained new image with the establishment of democratic government. Independent media were allowed to operate in accordance with the formation of new constitution of 2004. Afghanistan to rise and promote the voice of right, equality and justice, defend human rights and spread public awareness in order to serve for social responsibilities. Despite continued challenges media outlets and journalists have made tremendous progress which it has resulted in harm of their personal life from time to time due to threats of insecurity, war, warlords, strongmen, corrupted actors in government as well as in attacks of Taliban and ISIS insurgents. Hence, media outlets and journalists have been carrying on their responsibilities despite of availed risks to them and their families. In this paper, it has been viewed the status of media freedom, process of development and continued challenges to media freedom and journalists.

 • Cyfrowy tłum – charakterystyka zjawiska

  Author: Aleksander Zbirański
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1397-9356
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 261-272
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201813
  PDF: siip/17/siip1713.pdf

  Digital crowd – characteristics of the phenomenon

  The purpose of this article is to describe the phenomenon of the digital crowd, which is a phenomenon specific to the functioning of political debate on the Internet (with particular emphasis on social media). Referring to the concept of Le Bon and Girard, it presents the behavior of the digital crowd and its importance for the development of public debate in the area of mass communication such as the Internet.

 • Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i państwach Hispanoameryki

  Author: Radosław Sajna
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4279-450X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 409-427
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201922
  PDF: siip/18/siip1822.pdf

  Anti-Imperialist Political-Media Discourses in Spanish Regions and Hispanoamerica

  The article focuses on the political-media anti-imperialist discourses in various contexts within the Spanish-speaking world, that is in Spain and Hispanoamerica (the part of Latin America that was colonized by Spaniards and where today Spanish is official language). The analyzed discourses appear in different media: in the case of Spain the problem of the imperialism is present mainly in these regions where the cultural (regional) traditions are strong, like in Catalonia and Basque Country. In a political battle for independence Spain is treated as an imperialist enemy that occupies old, formerly independent, countries. In the case of Hispanoamerica some political leaders (mainly leftist) use the media (like for example an international TV station TeleSUR, founded thanks to an initiative of Hugo Chávez) to their propaganda, although today the main imperialist enemy is the United States (and not Spain) with its “neoliberal”, “neocolonial” economic policy towards poorer nations of Latin America.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart