medical care

 • Akuszerki rządowe Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846). Z dziejów publicznej służby zdrowia na ziemiach polskich w XIX wieku

  Author: Mateusz Mataniak
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 162-181
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201711
  PDF: ksm/22/ksm201711.pdf

  This article presented an activity of government midwives in the Free City of Cracow (1815–1846), including the proffesional qualifications of the midwife, their salary and rules of proffesional liability. A detalied analysis of the competence of midwives has been made, also therein rules of receiving childbirth, ways of responding to the threat to health and life of mother and child, equipping with obstetric tools etc. The principles of government supervision (Protomedic, City Physicist, District Physicist) over midwives are also discussed. Fundamental importance for the study were the documents kept at the National Archives in Cracow, official journals and also studies of the history of medicine on Polish lands.

 • Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
  PDF: cip/16/cip1605.pdf

  Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart