miasto

 • Kapitał społeczny małego miasta i edukacja międzykulturowa. Propozycja działań w sferze publicznej

  Author: Przemysław Paweł Grzybowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 213-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
  PDF: em/8/em814.pdf

  W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

 • Ludność Pleszewa w latach 1751–1793 w świetle ksiąg metrykalnych

  Author: Artur Makowski
  E-mail: ludwik6667@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 30-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180102
  PDF: hso/16/hso1602.pdf

  The text is an attempt at analysing the natural movement of Pleszew’s population in 1751–1793. The research has been based on birth certificate registers as well as city records from the time in question which provide collective information on the demographic phenomena at work.

 • Dyskurs przestrzeni - przestrzeń dyskursu. Obraz miasta w Innej Wenecji Predra-ga Matvejevicia

  Author: Katarzyna Majdzik
  E-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 105-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2016.07.06
  PDF: iw/07/iw706.pdf

  THE DISCOURSE OF SPACE - THE SPACE OF DISCOURSE. THE IMAGE OF THE CITY IN DRUGA VENECIJA (THE OTHER VENICE: SECRETS OF THE CITY) BY PREDRAG MATVEJEVIĆ

  the author of this article reconstructs the image of Venice depicted in the novel-essay Druga Venecija (The Other Venice: Secrets of the City) by Predrag Matvejević. the novel is characterised by multilingualism (loanwords from the Italian language and its dialects) and contributions from other arts (numerous illustrations, maps, photo reprints, etc.). the discursive mechanisms shaping the impression of space and the world that is represented, as well as the nonlinguistic (visual) ways of its reproduction, are analysed in the article. the narration of the novel is deprived of plot, as it is essayistic and dehistoricised. The book incorporates different genres, combining elements of the essay, travelogue novels, encyclopaediae, and portolan charts. It is characterised by minimalism and restrained language, which are distinguishing features of Matvejević’s work. the poetics of minimalism is reflected in the fragmentation of the plot, the selectivity of themes, and the simplicity of style. the writer concentrates on presenting the details, exploring unknown areas that are overlooked in other literary descriptions of Venice. the originality of Matvejević’s creative method is based on tracking down abandoned, non-obvious, and devastated places; the book, therefore, describes the passages of the city, referring random information and fragments of other stories and legends. enumeration is the most frequent figure of speech used by the writer to describe phenomena in a synchronous and non-hierarchical way. the starting point for the considerations made in this article are the philosophical concepts of the relationship of semiotic systems and different types of art (both applied and fine) to the category of spatiality (Derrida, Rewers, eco, taine).

 • Rola kapitału społecznego w procesie integracji mieszkańców miejscowości przyłączonych do Opola w 2017 roku

  Author: Michał Potracki
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Dominik Kurek
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Mateusz Drążewski
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.09
  PDF: apsp/70/apsp7009.pdf

  W niniejszym artykule analizujemy wpływ kapitału społecznego na procesy integracji miasta Opola w kontekście przyłączonych doń miejscowości 1 stycznia 2017 roku. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy jest analiza danych zastanych oraz treści internetowych. Dodatkowo stan instytucjonalnego kapitału społecznego w Opolu został zaprezentowany przy wykorzystaniu analizy SWOT. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić stan instytucjonalnego kapitału społecznego jako dobry, dowiedziono również, że instytucje, które w 2017 roku zostały wcielone w strukturę miasta Opola, w jawny sposób nie rozpowszechniają treści, które mogłyby prowadzić do dezintegracji miasta. Fakty te wraz z innymi obserwacjami potwierdzają tezę o dobrych warunkach instytucjonalnego kapitału społecznego do integrowania mieszkańców Opola.

 • Miasto i handel w poglądach mediewistów polskich pokolenia około 1916 r.

  Author: Marian Dygo
  E-mail: m.dygo@uw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3060-8311
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 147-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210307
  PDF: hso/30/hso3007.pdf

  The author analyses the similarities and differences in the views of Polish medievalists born ca. 1916 concerning the history of Polish and Slavic towns and trade in the Early and High Middle Ages.

 • Czy Smok Wawelski woli sushi? Semiosfera wizji wielokulturowego miasta XXI wieku w pracach artystycznych uczniów krakowskich szkół

  Author: Elżbieta Wiącek
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3148-4549
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 167-185
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.11
  PDF: em/16/em1611.pdf

  Does the Wawel Dragon prefer sushi? The semiosphere of the vision of a multicultural city in the 21st century in the artistic works of school students from Krakow

  In this text, a semiotic perspective was used to analyze the artistic works of students from Krakow schools submitted to the competition entitled “A multicultural city in the 21st century”. Assuming that the condition for the semiotics of the city are social processes leading to the recognition of objects in urban space as signs, the text is aimed to answer the question: what signs and codes constitute the semiosphere of works taking part in the competition? The analysis shows that the participants creatively used signs rooted in the tradition of Krakow, modifying their meaning by placing them in new syntagmatic systems with signs from other cultural codes. These works also show that the impact of cultural interactions is related to an exchange of signs and the dynamic process of reassigning their meanings. They also illustrate other sociocultural mechanisms taking place in the conditions of multi – and interculturalism. One of them is the simple multiplication of various “cultural packages”, and another – the diverse and dynamic interactions and the interweaving of the multiple elements that make up the entire intercultural space.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart