migration policy

 • The Relocation of the Iron Curtain to the Middle East: the Polish and Slovak Position Towards the EU Migration and Asylum Policy

  Author: Hanna Wiczanowska
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 63-73
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017104
  PDF: ppsy/46-1/ppsy2017104.pdf

  The current EU migration and asylum policy crisis has been perceived to constitute one of the most serious challenges for European security. The attitude of fear and reluctance towards admission of cultural others (including: refugees, asylum seekers and the immigrants) has been particularly visible in the V4 countries. The aim of this paper is therefore to examine the grounds of such a position with reference to general European tendencies as well as specific features of attitudes of Poland and Slovakia as the representatives of V4 countries in the light of their particular economic and social situation. Due to volume limitations the author will focus mainly on the two presented States. The decision regarding choice of Poland arises from the fact that as the only V4 State it has voted in favour of the mandatory quota of relocation of 120.000 refugees. Instead Slovakia constitutes the most vivid example pro-European parties changing rhetoric for more national which is quite transparent for the V4 countries. The whole analysis has been conducted in the specific context of relocation of the symbolic division of Europe an replacement of ideological Iron Curtain with cultural Velvet Curtain which leads to the phenomenon of culturalisation. 

 • Stanowisko wybranych państw Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego

  Author: Joanna Rosłon-Żmuda
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 362-374
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201722
  PDF: cip/15/cip1522.pdf

  Polityka migracyjna Niemiec, Włoch i Węgier to przykład trzech różnych koncepcji, które są uzależnione w dużym stopniu od wizji rządów sprawujących władzę w tych państwach. Im bardziej liberalne i demokratyczne rządy, tym bardziej otwarte społeczeństwa i tym większa wrażliwość na potrzeby migrantów. Większe także poczucie solidarności z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej, które kryzys uchodźczy dotyka najbardziej. Do Wspólnoty należą jednak państwa o różnym poziomie demokracji, również takie które niechętnie patrzą na obcych, a ich działania skupiają się przede wszystkim na ochronie własnych granic. Pomimo wielu różnic w bieżących rozwiązaniach cennym osiągnięciem trwającego dwa lata kryzysu uchodźczego jest zgoda wszystkich państw co do konieczności eliminowania przyczyn migracji poza Europą i ściślejsza współpraca w zakresie ochrony granic terytorium Unii Europejskiej.

 • Specyfika polskiej polityki migracyjnej w kontekście europejskiego kryzysu uchodźczego

  Author: Alicja Zyguła
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9919-847X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 64-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202604
  PDF: npw/26/npw2604.pdf

  Characteristics of Polish Migration Policy in the Context of the European Refugee Crisis

  Migration policy, which until recently was absent in public space, has found its place in public debate and scientific research in recent years. Undoubtedly, the migration policy gained in popularity in 2015, when migrants began to migrate to Europe on a massive scale and the situation of their uncontrolled influx was described as a migration crisis. Although migration is a common phenomenon and has been known for years, increased migratory movements require countries to pursue a well-considered and consistent policy in this area. The situation in Europe has prompted reflection on Polish policy towards foreigners, which at that time, was different from European standards.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart