młodzi ludzie

 • Psychological Determinants of Civic Engagement

  Author: Danuta Plecka
  Institution: University of Zielona Góra
  Author: Agnieszka Turska-Kawa
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 268-283
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.17
  PDF: apsp/56/apsp5617.pdf

  An integral part of social discourse is discussions concerning the issue of how to motivate citizens to actively build civil society. Scholars search for the factors that develop and promote pro-civic attitudes. The discussions mostly refer to young citizens, as they are the ones that determine the direction of changes. This article presents a study following the trend of searching for psychological determinants of young people’s civic engagement. The researchers found that the determinants include two motivational variables: the sense of self-efficacy, and dispositional optimism. They also diagnosed the structure of values of individuals with different levels of civic engagement.

 • Oddziaływania socjalizacyjno-wychowawcze dziadków w rodzinie i ich znaczenie w życiu młodych ludzi

  Author: Katarzyna Jas
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 244-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
  PDF: em/4/em415.pdf

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

 • Rodzina jako miejsce kontaktów międzypokoleniowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego

  Author: Katarzyna Jas
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 180-193
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.12
  PDF: em/11/em1112.pdf

  Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie przypisują młodzi ludzie oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju relacji międzygeneracyjnych autorka odwołuje się do wyników badań zespołowych przeprowadzonych na pograniczu polsko-czeskim. Środowisko rodzinne stanowi najważniejszą przestrzeń, w której żyje człowiek, uczestnicząc w jej przetrwaniu, zachowaniu ciągłości i rozwoju. Za Robertem Mertonem autorka przyjmuje rozumienie rodziny jako najważniejszego pasma transmisyjnego, służącego przekazywaniu wzorców kulturowych następnemu pokoleniu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart