municipality

 • Local governance na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Katowice

  Author: Robert Radek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 139-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
  PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

  Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

 • Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities – Pathologies and Abuses

  Author: Justyna Wasil
  E-mail: justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Monika Sidor
  E-mail: monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
  E-mail: katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 477-490
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018303
  PDF: ppsy/47-3/ppsy2018303.pdf

  Pathologies and abuses accompany elections and are connected with the electoral system both in its narrow and broad sense. Moreover, they stem from a human nature and a degree of democratic principles consolidation. Cohabitation is conditioned by the electoral system and, in the case of the proportional allocation of seats, it arises more often than in the majority system with single member constituencies. The phenomenon itself is not always pathological. However, such an adverse situation develops when it comes to clashes, neither substantive nor creative, between the municipal bodies and, in consequence, the interests of the local community are jeopardised. Elections at the municipal level are also accompanied by other pathologies and abuses including: coercing votes when voting by proxy, adding voters to an electoral roll, bringing residents to a polling place, paying for one’s votes, preying on the naïvety of voters which can take grotesque forms or brutalising an election campaign caused by the mediatisation of local policy. The above-mentioned phenomena were examined and presented in the paper based on the analysis of statistical data, articles from the local press and, most essentially for the discussed subject, a rich material collected thanks to the in-depth interviews conducted by the authors.

 • Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji – oczekiwania versus rzeczywistość

  Author: Monika Sidor
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Katarzyna Kuć-Czajkowska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Justyna Wasil
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 20-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.02
  PDF: apsp/66/apsp6602.pdf

  W artykule podjęto problematykę przywództwa lokalnego w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w latach 2014-2017 wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast albo ich zastępców, a także radnych, mieszkańców (w tym dziennikarzy, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). W pierwszej części ukazano teoretyczny aspekt przywództwa lokalnego, w drugiej wskazano na uwarunkowania w pełnieniu funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w trzeciej określono cechy, jakie powinna posiadać osoba pełniąca ten urząd.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart