Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

 • Pozycja prawna Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP

  Author: Agnieszka Bień-Kacała
  E-mail: abien@law.umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 297-311
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.16
  PDF: ppk/34/ppk3416.pdf

  Artykuł dotyczy pozycji prawnej Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Jest to jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa organ państwowy mianowany na czas wojny. Główne elementy pozycji prawnej tego organu zostały wskazane w Konstytucji RP oraz doprecyzowane w regulacji ustawowej. Jest to więc organ podległy głowie państwa, którego funkcjonowanie aktualizuje się w czasie wojny. Do jego podstawowych kompetencji należy dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP oraz zapewnienie współdziałania podległych sił z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji i ustawy. Niemniej jednak nie jest to regulacja kompleksowa i całościowa. Niektóre z cech wymagają bowiem zastosowania rozmaitych reguł wykładniczych (np. neutralność w sprawach politycznych), inne zaś nie zostały uregulowane w ogóle (np. wymagania w stosunku do kandydata). W tym stanie rzeczy wysunięty został postulat w zakresie wyraźnego określenia pozycji prawnej NDSZ.

 • Sejm jako organ właściwy do pociągnięcia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu

  Author: Agnieszka Gajda
  E-mail: agnieszka.gajda@ug.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 167-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.10
  PDF: ppk/39/ppk3910.pdf

  The control function of the Sejm does not imply that it has the power to directly control the armed forces. Control powers may be exercised only against certain civilian authorities authorized to control and direct the armed forces, such as the Council of Ministers or the Minister of National Defense. It is the responsibility of the government to ensure the external security of state and the general direction of defense in the country. The Commander-in-Chief of the Armed Forces is appointed and dismissed by the President of the Republic of Poland at the request of the President of the Council of Ministers, only during the time of war. He is subordinated to the President of the Republic of Poland. That implies the existence of subordinated position between those authorities. Therefore, the Author of this paper is wondering whether the right to indictment against of the Commander-in-Chief of the Armed Forces to constitutional charges to the Tribunal of State shall be within competences of Sejm. Such competence of the Sejm may be interpreted as a mechanism for assessment of the activity of the President himself, which in the light of the constitutional principles of division of powers is not allowed.

 • Zwierzchnictwo prezydenta nad Siłami Zbrojnymi RP w czasie wojny

  Author: Michał Szewczyk
  E-mail: szewczyk_michal@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 87-109
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.05
  PDF: ppk/24/ppk2405.pdf

  The objective of this paper is to analyse normative grounds for the president’s exercise of command over the Polish Armed Forces during a war. As a result of his research conducted, the author states that significance of the head of the state as regards military affairs in the period of war is subject to visible formal enhancement as compared to the period of peace. This is mainly due to the direct method of fulfilment of the president’s functions under Article 134, par. 1 of the Constitution and the president’s power to appoint the Commander-in-Chief of the Armed Forces, who reports directly to the president. However, effective exercise of the president’s command over the army during a war may prove difficult. The reasons for this may be, among others, problems in determining, whether there is a period of war in the territory of the Republic of Poland, it is necessary to act jointly and cooperate with the Prime Minister or there are no legal provisions relating to functions of the state during a war, including, supervision over defense of the state. Additionally, the author indicates to some legal gaps relating to the institution of Commander-in-Chief of the Armed Forces, as a result of which the current normative status of the subject issue has to be evaluated as very poor.

 • Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy)

  Author: Ryszard Balicki
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 13-25
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.01
  PDF: ppk/18/ppk1801.pdf

  The article presents the status of the President of the Republic of Poland in the executive structure in Poland, taking into account the judgment of the Constitutional Tribunal on the dispute settlement between the Prime Minister and the President of the Republic of Poland (Kpt 2/08). The author also defines the Presidential power of „supreme command” over the Armed Forces of the Republic of Poland (Polish Constitution, Article 134) and the manner in which it is exercised it in times of peace (through the Minister of National Defence), as well as in times of war (through the Commander-in-Chief of the Armed Forces). The article also shows selected specific powers of the President provided for in the statutory law.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart