Naddniestrze

 • Reflections over the Legal and Constitutional Status of Transnistria

  Author: Viktoriya Serzhanova
  E-mail: viktoria@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszów
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 71-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.04
  PDF: ppk/40/ppk4004.pdf

  The present legal status of Transnistria neither seems to be obvious, nor distinctly determined. Its estimation in the context of the region’s statehood has been a subject of disputes of, and divides at the same time, the theorists of state, international lawyers, as well as experts in international relations and political sciences. The hereby paper is an attempt of making the analysis of the selected issues determining Transdniester’s status, first and foremost from the perspective of the theory of state and constitutional law, but also taking into account the international law point of view. It aims at finding an answer to the question on its legal and constitutional status as it is seen by both the unrecognized Transnistria’s state and Moldavia. The subject of the work contains the analysis of the elements of a state’s definition in the context of Transnistria. Moreover, it comprises considerations over the right of nations to self-determination and the problem of sovereignty as regards to the region. It also concentrates on the analysis of Transnistria’s status based on the Moldavian legislation, as well as different possibilities and opportunities/chances to solve the conflict lasting for almost thirty years.

 • Geneza ustrojowa ziem naddniestrzańskich

  Author: Viktoriya Serzhanova
  E-mail: viktoria@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 203-221
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.12
  PDF: ppk/33/ppk3312.pdf

  Obecny status prawny Naddniestrza nie jest jednoznaczny, a jego ocena w kontekście posiadania odrębnej państwowości stanowi przedmiot sporów badaczy zajmujących się problematyką teorii państwa, prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Niniejsze opracowanie stanowi pewien początkowy etap badań nad statusem prawnym ziem naddniestrzańskich i ma na celu wywiedzenie genezy ustrojowej regionu. Stanowi cząstkowe wyniki szerzej zakrojonych badań nad statusem Naddniestrza, które z pewnością przyczynią się do wiarygodnych wniosków w tym zakresie w późniejszych stadiach badawczych. Przed- miotem opracowania jest analiza historyczna początków kształtowania się narodu, a później również państwa na ziemiach naddniestrzańskich, sięgająca czasów staro- żytnych, ewoluująca w okresie średniowiecza, poprzez przynależność tych terenów do Rusi Kijowskiej, później zaś do państwa mołdawskiego oraz częściowo również do Korony Polskiej. Analiza obejmuje ponadto badanie statusu tych ziem w okresie dominacji tureckiej i rosyjskiej. Szczególnie ważnym okresem dla kształtowania się państwowości regionu bez wątpienia pozostaje wiek XX i XXI oraz jego historia najnowsza, zwłaszcza proces tworzenia i ewolucja niepodległego państwa, które po 25 latach istnienia wciąż plasuje się wśród nielicznych tworów powszechnie nieuzna- wanych przez społeczność międzynarodową.

 • Obecność rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane aspekty

  Author: Agnieszka Miarka
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 72-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.05
  PDF: apsp/66/apsp6605.pdf

  Celem artykułu jest charakterystyka stanowisk: Federacji Rosyjskiej, Mołdawii i nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej wobec obecności rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza oraz motywacja działań podjętych w tej kwestii. W pierwszej części pracy skoncentrowano wysiłki na przedstawieniu genezy powstania państwa nieuznawanego w granicach Mołdawii i znaczenia dla tego procesu formacji rosyjskich. Następnie zaprezentowano podejście zainteresowanych stron do problemu alokacji sił rosyjskich w Naddniestrzu. Ponadto uwzględniono głos szeroko pojętej społeczności międzynarodowej (rezolucja ZO ONZ). Zaakcentowano również uwzględnienie tego zagadnienia w nowej strategii obrony Mołdawii (2018). Za priorytet uznano wydarzenia zaistniałe w drugiej dekadzie XXI w.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart