naród

 • Reflections over the Legal and Constitutional Status of Transnistria

  Author: Viktoriya Serzhanova
  E-mail: viktoria@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszów
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 71-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.04
  PDF: ppk/40/ppk4004.pdf

  The present legal status of Transnistria neither seems to be obvious, nor distinctly determined. Its estimation in the context of the region’s statehood has been a subject of disputes of, and divides at the same time, the theorists of state, international lawyers, as well as experts in international relations and political sciences. The hereby paper is an attempt of making the analysis of the selected issues determining Transdniester’s status, first and foremost from the perspective of the theory of state and constitutional law, but also taking into account the international law point of view. It aims at finding an answer to the question on its legal and constitutional status as it is seen by both the unrecognized Transnistria’s state and Moldavia. The subject of the work contains the analysis of the elements of a state’s definition in the context of Transnistria. Moreover, it comprises considerations over the right of nations to self-determination and the problem of sovereignty as regards to the region. It also concentrates on the analysis of Transnistria’s status based on the Moldavian legislation, as well as different possibilities and opportunities/chances to solve the conflict lasting for almost thirty years.

 • Pojęcie dziedzictwa narodowego w świetle regulacji konstytucyjnych

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 187-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.11
  PDF: ppk/45/ppk4511.pdf

  Dziedzictwa narodowego będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane, jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła lub dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak wywiedziono ujmowane, jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

 • The Political Philosophy of “the Nation”: Idea, Reality, and the Constitution

  Author: Piotr Ahmad
  Institution: University of Winnipeg
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 7-21
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.01
  PDF: apsp/60/apsp6001.pdf

  When we think of our understanding of the category of ‘the nation’, turning to the most important official document and source for which this category is central – namely, the constitution of the modern democratic state – could yield new insights into how the category of ‘nation’ could be understood and interpreted. No other document is focused on ‘the nation’ and/or ‘the people’ to such an extent and, likewise, no other act seems so dependent on a particular understanding of the term of ‘the nation’/‘the people’. In this study, I decided to analyze how specific constitutions of selected democratic states (particularly in Europe) choose to define the category of ‘the people’/‘the nation’, and why, providing contemporary explanations as well as exploring relevant historical background of how the understanding of this capital category came to be shaped. This perspective serves as lens through which I examine ‘the nation’ as a sociological and political category.

 • REFLEKSJE NA TEMAT NARODU I PAŃSTWA W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

  Author: SEBASTIAN PACZOS
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 63-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso140203
  PDF: hso/7/hso703.pdf

 • Roman Rybarski o ustroju politycznym w latach 1918-1926

  Author: Jan Waskan
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9321-9196
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 76-88
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201906
  PDF: cip/17/cip1706.pdf

  Roman Franciszek Rybarski (1887-1942) należał do wybitnych teoretyków i działaczy Narodowej Demokracji. Pozostawił szereg prac z zakresu ekonomii, prawa i polityki. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują Naród, jednostka i klasa oraz Siła i prawo. Był prezesem Klubu Narodowego w Sejmie w latach 1928-1935 oraz przywódcą frakcji liberalnej zwanej grupą „starych” lub „profesorską” w Stronnictwie Narodowym. W artykule przedstawiono jego poglądy dotyczące problematyki ustrojowej. W pierwszym okresie istnienia niepodległej Rzeczypospolitej do 1922 r. Rybarski zdecydowanie opowiada się za ustrojem demokracji parlamentarnej i ideą państwa narodowego. Wybory 1922 r. i porażka w Zgromadzeniu Narodowym przy wyborze prezydenta Gabriela Narutowicza oraz tragiczne skutki jego śmierci powodują, że Rybarski, jak i inni działacze endeccy, dostrzegają że do niedawna tak bliski im parlamentaryzm staje się zgubny dla Polski. Rozpoczyna się jego krytyka, Rybarski podkreślał, że konstytucja doprowadza do krańcowości i absurdu zasadę rządów parlamentarnych. Niezadowolenie przeniosło się na wszystkie klasy i warstwy. Domagano się zmian, które stawały się koniecznością chwili.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart