national minorities

 • Political activity of national minorities in Poland on the example of German minority

  Author: Ewa Ganowicz
  Year of publication: 2003
  Source: Show
  Pages: 213-223
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2003014

 • Cultural problems of education in pedagogical research of Ukrainian and Polish scientists

  Author: Svetlana Sysoieva
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 73-90
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.04
  PDF: em/4/em404.pdf

  W artykule dokonano analizy badań pedagogicznych prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców, dotyczących problemów kulturologicznych edukacji. Wykazano, że na Ukrainie problemy kulturologiczne edukacji stają się coraz bardziej powszechne, odbywa się stopniowe rozgraniczenie treści pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, problemy edukacji międzykulturowej coraz częściej znajdują odzwierciedlenie w badaniach naukowych i praktyce dydaktycznej. Ważne znaczenie w rozwoju zagadnień kulturologicznych w badaniach pedagogicznych ma rozwój nowego kierunku zintegrowanych badań naukowych na Ukrainie – oświatologii oraz jej części składowej – edukacji kulturologicznej. Badania polskich naukowców opierają się na znaczących osiągnięciach polskiej nauki pedagogicznej i praktyce w zakresie wdrażania podejścia kulturologicznego w edukacji. Szczególną uwagę w badaniach polskich naukowców zwraca się na edukację wielokulturową oraz międzykulturową na pograniczu; na kształtowanie wielowymiarowej tożsamości człowieka; na różne aspekty teorii i metodyki edukacji międzykulturowej. Do rozwiązywania problemów edukacji wielokulturowej w Polsce przyczynia się wyraźne rozgraniczenie pojęć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, określenie na poziomie ustawodawczym pojęć mniejszości narodowej, grupy etnicznej i in.

 • Language as an Element of Identity: Language of National Minorities in the Educational Systems of Belarus, the Czech Republic, Poland, and Ukraine

  Author: Barbara Grabowska
  Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
  Author: Łukasz Kwadrans
  Institution: University of Silesia in Katowice, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 43-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.03
  PDF: kie/130/kie13003.pdf

  Life in a culturally diverse environment and being a national minority member causes the socialization of young people to occur in more than one language. Language is not only a medium of culture but also a core element of identity. This article discusses the implementation of the right of national minorities to education in their languages. In Belarus, the Czech Republic, Poland, and Ukraine, there are national minorities of autochthonous character, along with schools with the language of a particular minority as the teaching language. The most developed and numerous network of schools operating in the official school system is in the Czech Republic. In Belarus and Ukraine, the legal possibility of opening and running minority schools was introduced several years ago. Not without significance is the functioning of parish schools, Saturday-Sunday schools, national or ethnic clubs. Apart from family, school is the basic place of learning the minority language, an important element of national identity. At school, learners deepen their cultural competences, within their national, majority group and European culture.

 • Autonomie terytorialne i kulturowe w Siedmiogrodzie. Dążenia i interpretacje

  Author: Karolina Kaczmarek
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4736-4990
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 89-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210405
  PDF: hso/31/hso3105.pdf

  The article presents the endeavours on the part of the multi-national and multicultural population living in Transylvania to create, within a span of several centuries, various types of autonomies, be it cultural or territorial.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart